Нерубацький Володимир Павлович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1987

Освіта:

У 2009 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальностями «Електричний транспорт» («Магістр з електромеханиіки») і «Якість, стандартизація та сертифікація» («Магістр з якості, стандартизації та сертифікації»)

Напрямок наукової діяльності:

зниження витрат електричної енергії рухомим складом з напівпровідниковими перетворювачами.
Науково-дослідні роботи: напівпровідниковими перетворювачами. – Звіт про НДР / УкрДУЗТ; рук. Я. В. Щербак. – ДРН 0115U000281; ДОН 0216U006881; ІН НТП 0716U005915. – Харків, 2016. – 40 с.; поліпшення якості електричної енергії на виході випрямляючої установки тягової підстанції постійного струму. – Звіт про НДР / УкрДАЗТ; рук. Я. В. Щербак. – ДРН 0111U002244. – Харків, 2010. – 67 с.

Автор:

Автор понад 63 наукових праць.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Наукові роботи:

  1. Регулювальні характеристики активного чотириквадрантного перетворювача в режимах випрямлення і рекуперації. – Технічна електродинаміка. – 2017. – № 6. – С. 26-31.
  2. Вплив упровадження круглих труб до несучих конструкцій кузовів вантажних вагонів на їх фізико-механічні властивості. – Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2017. – № 6.
  3. Анализ энергетических характеристик активного четырёхквадрантного выпрямителя с различными типами широтно-импульсной модуляции. – Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – Вип. 27 (1249). – С. 221-225.
  4. Анализ энергоэффективности активного выпрямителя с улучшенной гистерезисной системой управления. – Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – №3. – С. 10-16.
  5. Динамічний коефіцієнт передачі статичного перетворювача системи автоматичного регулювання електричним гальмуванням. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 153. – С. 5-12.

Навчально-методичні розробки:

  1. Інтегровані технології обробки матеріалів: Підручник. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 238 с.
  2. Нові матеріали та технології їх отримання: Підручник. – Харків: «Діса плюс», 2015. – 344 с.
  3. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Технологія виробництва електрообладнання ЕРС». – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 75 с.
  4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Моделювання алгоритмів централізованого керування рухом поїздів систем автоведення» з дисципліни «Гальмові системи ЕРС». – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 35 с.
  5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження якості керування регуляторів часу ходу систем автоведення поїздів» з дисципліни «Гальмові системи ЕРС». – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 32 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Гальмові системи ЕРСЕлектровози та електропоїзди
2Гальмові системи міського і промислового електротранспортуЕлектричний транспорт
3Експлуатація та ремонт електрорухомого складуЕлектровози та електропоїзди
4Конструкція та динаміка ЕРСЕлектровози та електропоїзди
5Конструкція та динаміка міського і промислового електротранспортуЕлектричний транспорт
6Мікропроцесорні системи та засоби керування електротранспортомЕлектричний транспорт
7Автоматизовані системи контролю та обліку електроспоживанняЕнергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці
8Засоби автоматизації систем електропостачанняЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
9Контроль і планування енерговикористанняЕнергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці
10Особливості конструкції та динаміки швидкісного транспортуЕлектровози та електропоїзди