Шевченко Анна Олександрівна

Посада: заступник завідувача кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1986

Освіта:

У 2008 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю «Будівництво залізниць, колія та колійне господарство». Кандидат технічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан сталебетонних круглих плит». Наукові керівники – д.т.н., проф. Е.Д. Чихладзе, д.т.н., проф. Ватуля Г.Л.

Напрямок наукової діяльності:

проектування сталебетонних і комбінованих плит та їх розрахунки на силові впливи, реконструкція та проектування високошвидкісних магістралей. Поєднуючи викладацьку та наукову діяльність готую студентів до студентських наукових конкурсів І та ІІ етапів.

Відомості про підвищення кваліфікації:

Довідка про проходження стажування в ПРАТ «Хардіпротранс» від 18 травня 2018 року.

Сертифікат з проходження OFF-LINE навчання з курсів «Сучасні автоматизовані технології проектування транспортних комунікацій» від 1 лютого 2019 р., компанія «CREDO-DIALOGE», м. Мінськ, Білорусь.

Автор:

понад 60 наукових праць, та навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 навчальний посібник, 1 стаття у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз SCOPUS. Має 1 патент.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Шевченко А.А. Расчет напряжений при изгибе круглых сталебетонных плит / Шевченко А.А. / Зб.наук.праць Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського / Під загальною редакцією заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента НАН України, д.т.н., професора О.В. Шимановського. – К.: Вид-во «Сталь», 2015. – Вип. 16. – С. 53-62.
 2. Шевченко А. А. Разного очертания сталебетонные плиты при воздействии нагрузки по центру / Шевченко.А.А. // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – 2015. – Вип. 31. – С. 530-537.
 3. Шевченко А.А. Шарнирно-опертая по контуру сталебетонная пластинка, нагруженная распределенной нагрузкой по всей поверхности / Шевченко А.А. / Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова. – Белгород, 2016. – ( 01-20 мая 2016 г). – С. 3261-3265.
 4. Shevchenko A.O. Increase the trains speed on the raylways of Ukraine / Shevchenko A.O. / «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті» VI-ї міжнародної науково-технічної конференції. 19−21 квітня 2017 р., УкрДУЗТ. м. Харків, Україна. Тези доповідей. – С 224-225
 5. І. Костирко(3-VІ-ЗС), Т. Кущ (3-V-ЗС), А.О. Шевченко Високошвидкісні магістралі в Україні та світі. Електронне видання «Збірник наукових праць студентів магістрів». Випуск 15. – УкрДУЗТ. – 2017 – С.57-63
 6. А.А. Шевченко Високошвидкісний рух на залізницях України, етапи впровадження. 80-ая международная научно-техническая конференція «РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ» Тези науково-методичної конференції кафедр університету. 24-26 квітня 2018 р. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Випуск 177 УкрДУЗТ. С. 112-113.
 7. Малявин А.Н., Шевченко А.О. Повышение эффективности организации технологического обеспечения строительства транспортних зданий железнодорожных станций. Науковий вісник будівництва, Т. 93, №3, 2018. С. 143-148.
 8. Шевченко А.А., Матвиенко А.А., В.А. Лютый, В.Г. Мануйленко, М.В. Павлюченков. Анализ съемки пути при высокоскоростном движении в Украине. 7-ма міжнародна науково-технічна конференція «ПРОБЛЕМИ НАДІЙНОСТІ ТА ДОВГОВІЧНОСТІ ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД І БУДІВЕЛЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ», присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н. професора Ангелейка В.І. Тези доповідей. 14-16 листопада 2018 р, м. Харків, Україна. С.70-72.
 9. Anna Shevchenko, Oleksander Matviienko, Vitalii Lyuty, Vladimir Manuylenko, and Mykhailo Pavliuchenkov.Ways of introduction of the high-speed movement of passenger trains in Ukraine. Matec Web of Conferences, 230, 01014 (2018) Transbud-2018.
 10. Shevchenko A. A. Matviienko О. О. Maliavin A.N. ANALYSIS OF TECHNICAL INDICATORS AND DESIGN STANDARDS FOR HIGH-SPEED RAILWAY TRANSPORT. Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» (December 25, 2018, Warsaw, Poland)». P. 37-41.
 11. Малявін А.М., Шевченко А.О., Матвієнко О.О., Мануйленко В.Г. Навчальний посібник Управління виробництвом (основи менеджменту, маркетингу і логістики)» з дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та логістики» Частина 1. Для всіх форм навчання. УкрДУЗТ, 2018. – 141с.
 12. Матвієнко О.О., Шевченко А.О., Малявін А.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів. Міжнародний техніко-економічний журнал «Українська залізниця» № 1. (67). січень 2019. С. 11-12.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Інженерні вишукуванняЗалізничні споруди та колійне господарство
2Управління виробництвомЗалізничні споруди та колійне господарство
3Проектування залізницьЗалізничні споруди та колійне господарство
4Технологія, організація та планування ремонтно-відновлювальних робітЗалізничні споруди та колійне господарство
5Проектування реконструкції залізницьЗалізничні споруди та колійне господарство
6Геоінформаційні технології на транспортіЗалізничні споруди та колійне господарство