Вісник економіки транспорту та промисловості

Головний редактор

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 505

До публікації у Віснику економіки транспорту і промисловості (далі Вісник) приймаються матеріали дослідження науково-технічних працівників підприємств транспорту, працівників науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів за спеціальностями:

  • 08.00.03 — економіка та управління національним господарством;
  • 08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вісник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, ступеня доктора філософії.