Відгуки роботодавців

завідувач кафедри

Пузир Володимир Григорович

д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 144

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 273 – Залізничний транспорт
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.
Освітня програма Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць
Наступна акредитація – у 2027 році.