Галузева науково – дослідна лабораторія автоматизовані вентильні електромеханічні системи тяги

завідувач кафедри

Бабаєв Михайло Михайлович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 107

Лабораторія займається розробкою та дослідженням перспективних напівпровідникових перетворювачів для систем електропостачання та електрорухомого складу. За результатами досліджень лабораторії виконуються дисертаційні та гос. договірні роботи, а також доповіді на міжнародних науково-практичних конференціях.

Науковий керівник лабораторії,  к.т.н., доцент – Плахтій Олександр Андрійович.

За роки існування лабораторії було виконано ряд науковий досліджень, за результатами яких були захищені дисертації:

–       Щербак Я.В., дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії», на тему:  «Теоретические основы и методы регулирования субгармоник полупроводниковых преобразователей электроэнергии»;

– Слободчиков І.В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.09 «Електротранспорт», на тему: «Підвищення якості електричної енергії тягової підстанції постійного струму методами активної фільтрації»;

– Панченко В.В., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.09 «Електротранспорт», на тему: «Покращення електромагнітної сумісності тягової підстанції постійного струму з контактною мережею»;

– Плахтій О.А., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі електроенергії», на тему: «Покращення електромагнітної сумісності тягових підстанцій постійного струму з живлячою та контактною мережами»;

– Нерубацький В.П., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.09 «Електротранспорт», на тему: «Підвищення енергетичної ефективності електричного рухомого складу в режимах тяги і рекуперації»;

– Семененко Ю.О., дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.09 «Електротранспорт», на тему: «Стабілізуючи силові активні фільтри для підвищення ефективності тягового електропостачання постійного струму».

Виконано ряд ініціативних та гос.договірних науково-дослідних проектів:

– «Поліпшення якості електричної енергії на виході випрямляючої установки тягової підстанції постійного струму» (ДР № 0111U002244);

 • «Оптимізація витрат електричної енергії рухомим складом з напівпровідниковими перетворювачами» (ДРН 0115U000281);
 • «Покращення якості електричної енергії в контактній мережі постійного струму» (ДР № 0114U005597);
 • «Перевірка електромагнітної сумісності тягових підстанцій з контактною мережею» (ДР №0115U004788);
 • «Поліпшення електромагнітної сумісності тягових підстанції постійного струму з живлячою та контактною мережею» (№ДР 0114U004459).
 • «Підвищення енергоефективності систем електропостачання постійного і змінного струму шляхом застосування модульних багаторівневих перетворювачів», 0119U102517. Зареєстрована облікова карта 0220U101888.
 • «Енергоефективні алгоритми модуляції в тягових напівпровідникових перетворювачах» за державним реєстраційним номером 0118U001572
 • «Інтелектуальні системи електропостачання на залізничному транспорті та метрополітені. Концепція “Smart Grid”» за державним реєстраційним номером 0118U001571

Значна увага в ГНДЛ приділяється патентній роботі. За час функціонування лабораторії зареєстровано більше 10 патентів України на винаходи та корисні моделі, які охоплюють всі напрямки діяльності ГНДЛ.

Серед них слід виділити за своєю значимістю для енергоефективності тягових підстанцій наприклад, такі:

 • Патент на корисну модель Україна, МПК H02M7/162. Активний трифазний чотириквадрантний випрямляч / Щербак Я. В., Плахтій А. А.; власник Українська державна академія залізничного транспорту. – u201406150; Заявл. 04.06.2014; Опубл. 10.11.2014, Бюл.№21.
 • Патент на винахід Україна, МПК H02M7/162. Активний трифазний чотириквадрантний випрямляч / Щербак Я.В., Плахтій А.А.; власник Українська державна академія залізничного транспорту u201405779; Заявл. 25.09.2014; Опубл. 27.07.2015, Бюл.№14.
 • Патент на винахід Україна, 94338, МПК H02M1/14. Пристрій для компенсації пульсації напруги/ Щербак Я.В., Слободчиков І.В., Івакіна К.Я.; власник Українська державна академія залізничного транспорту а201001641; Заявл. 16.02.2010; Опубл. 26.04.2011, Бюл.№8.

Галузева науково – дослідна лабораторія автоматизовані вентильні електромеханічні системи тяги

На кафедрі, зокрема в ГНДЛ, постійно розширюється пакет прикладних САПР, які використовуються при автоматизованому проектуванні, застосовуються сучасні математичні методи та імітаційні моделі, що дозволяє студентам виконувати курсові та дипломні проекти з реалізацією фізичних дослідних зразків, чим досягається значне підвищенню рівня якості освіти студентів.

Фахівці ГНДЛ кафедри мають відповідний досвід та напрацювання для прикладних розробок:

 • активні чотириквадрантні перетворювачі та коректори коефіцієнта потужності;
 • активні фільтри та гібридні фільтрокомпенсуючі пристрої тягових підстанцій постійного та змінного струму;
 • тягові та бортові напівпровідникові перетворювачі електроенергії: 4qs-перетворювачі, автономні інвертори напруги, чотиризонні випрямлячі, ШІП-перетворювачі;
 • автоматизовані системи тягового асинхронного електроприводу.

Контактна інформація: Адреса: 61050, м.Харків, пл.Фейєрбаха,7, кім. 2.136 Науковий керівник ГНДЛ:  тел.(057) 730-10-76, E-mail: plahtіj@kart.edu.ua