Науково-дослідна робота кафедри

в.о. завідувача кафедри

Кірдіна Олена Григорівна

В.о.. завідуючого кафедрою, д.е.н., проф.

корпус 3, поверх 2, кабінет 212

Кафедра працює за двома головними науковими напрямками:

  1. Удосконалення навчально-методичної роботи за всіма формами навчання бакалаврів та магістрів;
  2. Удосконалення та розробка методології та організації бухгалтерського обліку.

Ці напрямки повністю відповідають профілю наукових пошуків факультету “Економічний” університету,  економіко-фінансовому розвитку України, Укрзалізниці, Міністерству інфраструктури та Міністерству освіти і науки України.

Науково-педагогічний персонал кафедри формується шляхом залучення випускників кафедри через аспірантуру. Зараз на кафедрі працюють чотири професори та три доцента, які є випускниками кафедри.

Усі викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації у фінансово-економічній службі Південної залізниці та провідних вищих навчальних закладах України.

Результати наукових досліджень кафедри «Облік і аудит» використовуються при виконанні плану науково-дослідних робіт Української державного університету залізничного транспорту за темами „Розробка методики комплексної оцінки фінансового стану підприємств залізничного транспорту ” (номер державної реєстрації 0109U002022), „Розробка рекомендацій до складу наказу про облікову політику підприємств залізничного комплексу ” (номер державної реєстрації 0109U002023), „Розробка підходів до управління активами підприємств залізничного комплексу ” (номер державної реєстрації 0109U002024). Викладачі кафедри постійно проводять семінари з особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах Південної залізниці, виробничих підприємствах України. Кафедра «Облік і аудит» Української державного університету залізничного транспорту співпрацює з Академією фінансового управління щодо удосконалення нормативно-правового і організаційного забезпечення бухгалтерського обліку підприємств у контексті запровадження Податкового кодексу України.

Частина науково-дослідних тем виконується в межах договорів про співробітництво університету з підприємствами залізниць. Так, у 2010 році в межах госпрозрахункової теми було виконано роботу з розроблення «Методичних рекомендацій щодо обліку тимчасових податкових різниць» для Південної залізниці, у 2011 році – розроблення «Методики порівняння сукупних дисконтованих грошових потоків придбання основних засобів альтернативними джерелами фінансування». За період з 2007 по 2014 рік виконано п’ять госпдоговірних тем.

Кількість публікацій у наукових виданнях за 5 років складає 298 одиниць, видано 16 підручників та навчальних посібників з грифом МОН та п’ять монографій.

Опубліковані статті співробітників кафедри “Облік і аудит” у журналах,що індексуються Scopus  

Vitalina Babenko, Nataliya Chebanova, Natalia Ryzhikova, Serhii Rudenko, Nataliia Birchenko, «Research into the process of multi-level management of enterprise production activities with taking risks into consideration / Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies, Vol 1, No 1/3 (91) (2018). – p.p. – 4-12

O. Arefyeva, V. Prokhorova, N. Chebanova, V. Khaustova, S. Mushnikova, «Opening theory as an innovative model of the development strategy of industrial companies» / International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018). – p.p. 387-392.

N. V. Сhebanova, T. I. Yefimenko, V.M. Orlova, N. N. Korolova, «Organization of Financial Reporting in Accordance with Requirements of the IFRS Taxonomy» / International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018)/ – p.p. 628-632.

M.O. Ieromyna, V.V. Dykan, K.A. Karacharova, O.G. Kirdina, L.B.Bilous, «Financial Prerequisites for the Implementation of EUDirec-tives at the Railway Transport in Ukraine» / International Journal of Engineering & Technology. – 7 (4.3) (2018). – р.р. 603-606.

Olga Ievsieieva, «Simulation of Taxation of Enterprises» / International Journal of Engineering & Technology. – 7 (4.3) (2018). – р.р. 456-460.

Монографії:

  1. Євсєєва О.О. Стратегічні напрями соціального розвитку, шляхи державного регулювання: Монографія – К.: СПД-ФО Коваленко В.Ф., 2011. – 524с.
  2. Кірдіна О. Г. Інвестиційно-інноваційний розвиток залізничного комплексу як основа конкурентоспроможності економіки України: Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 249с.
  3. Кірдіна О. Г. Методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України: Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 312с.
  4. Чебанова Н. В. Комплексний підхід до системи стратегічного управління активами підприємств залізничного комплексу : Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 305с.
  5. Чебанова Н. В. Стратегічне управління активами : аспекти аналізу: Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 177с.