Науково-дослідна робота кафедри

Завідувач кафедри

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 210

Науково-дослідні роботи, які виконувались кафедрою транспортного зв’язку:

  • «Дослідження та визначення методів та засобів радіомоніторингу на залізницях України».
  • «Дослідження та формування переліку вимог до нормативних документів з випробовування сенсора для дистанційного спостереження за наявністю рухомого складу на об’єктах залізничної інфраструктури».
  • «Дослідження існуючих систем дуплексного радіозв’язку, прийнятних для застосування на залізничному транспорті».
  • Розробка НД «Правила організації та розрахунку мереж поїзного радіозв’язку».
  • Розробка НД «Правила прокладання волоконно-оптичних кабелів і кабелів з мідними жилами в земляному полотні залізниць України».
  • «Дослідження та проведення лабораторних випробувань системи мультисервісного радіодоступу в діапазоні частот 10.5 ГГц в умовах станції Знамянка».
  • Дослідження технологічних умов функціонування системи гнучкої комутації для мережі технологічного зв’язку залізничного транспорту на базі SI 2000 з розробкою технічних умов, їх погодженням з Укрзалізстандартом та у Державній адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» та реєстрування технічних умов у відповідних державних органах влади.
  • Розробка методики визначення обсягу робіт з експлуатації телекомунікаційного обладнання.
  • «Дослідження загальнодержавних вимог до розподілу частот України, новітніх цифрових систем технологічного радіозв’язку та розробка плану використання радіочастотного ресурсу мереж технологічного радіозв’язку АТ «Укрзалізниця»».

У 1993 році на базі кафедри створена спеціалізована вчена рада Д64.820.01  з захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.