Навчально-методична робота кафедри

Завідувач кафедри

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 210

Кафедра Транспортного зв’язку виконує значну навчально-методичну роботу. Всі навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, мають належне методичне забезпечення, яке постійно оновлюється.

Навчально-методична робота кафедри

Трубчанінова К.А. Основи теорії інформації та кодування. [Текст] : навч. посібник для техн. спец. ВНЗ / С.І. Приходько, К.А. Трубчанінова, О.П. Батаєв. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 110 с, табл.63.

Даний посібник утримує короткі теоретичні відомості, а також методику розв’язування типових задач  та контрольні задачі, які студенти повинні розв’язати як на практичних заняттях, так і самостійно для закріплення теоретичного матеріалу.

У посібнику розглядаються задачі, які пов’язані з інженерними розрахунками інформаційних характеристик джерел повідомлень та каналів зв’язку, а також з розрахунками якості передачі різної інформації по каналах зв’язку, та які виникають перед інженерами-експлуатаційниками існуючих систем передачі на залізничному транспорті.

Навчально-методична робота кафедри

Батаєв О.П., Ковтун І.В., Корольова Н.А. Теорія електричного зв’язку. Навч. Посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 630 с.

У навчальному посібнику викладено детальні відомості про повідомлення, сигнали, завади, спектраальний і кореляційний аналіз детермінованих сигналів та випадкових процесів, різні перетворення сигналів.

Наведені основні характеристики каналів зв’язку з урахуванням підвищення їхньої ефективності. Викладені основи оптимального прийому дискретних і безперервних сигналів, основи теорії інформації та завадостійкого кодування. Наведено принципи розподілу сигналів у багатоканальних системах передачі.

 

Навчально-методична робота кафедри

Панченко С.В., Приходько С.І., Жученко О.С., Штомпель М.А. Протокол IP. Статична маршрутизація в IP-мережах. Навч. посібник – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 110 с., рис. 113, табл. 41.

Навчальний матеріал, поданий у цьому посібнику, входить до відповідних підрозділів навчальних дисциплін “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”, “Інтегральні цифрові мережі зв’язку”, що викладаються на кафедрі “Транспортний зв’язок” Українського державного університету залізничного транспорту.

Навчально-методична робота кафедри

Панченко С.В., Приходько С.І., Позднякова Л.О., Єлізаренко А.О. Техніко-економічне обгрунтування проектних рішень з телекомунікацій на залізничному транспорті. Навч. посібник – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 128 с., рис. 12, табл. 12.

Викладено основні положення техніко-економічного обгрунтування проектних рішень у галузі телекомунікацій на залізничному транспорті. Окрім загальних теоретичних положень щодо визначення техніко-економічної ефективності, розглянуто прикладні задачі проведення конкретних розрахунків при виконанні дипломних проектів.

 

Навчально-методична робота кафедри

Альошин Г.В., Панченко С.В., Приходько С.І., Радіоавтоматика в системах зв’язку. Підручник – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 183 с., рис. 100.

Даний підручник містить нові методичні підходи для викладення суттєвих напрямків використання систем автоматичного керування (САК) у телекомунікаційних системах, у розкритті з нових позицій сутності та якості дії функціональних елементів САК, особливо вимірювачів різниці параметрів сигналів. Головна увага приділяється спрощенню викладання традиційних ідей і понять лінійних сак, їх використання в радіоелектроніці, схемній побудові за різним призначенням.

 

Навчально-методична робота кафедри

Панченко С.В., Приходько С.І., Жученко О.С., Штомпель М.А. Динамічна маршрутизація в IP-мережах. Протокол OSPF. Навч. посібник – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 209 с., рис. 91, табл. 9.

Навчальний матеріал, поданий у цьому посібнику, входить до відповідних підрозділів навчальних дисциплін “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”, “Інтегральні цифрові мережі зв’язку”, “Інтегральні мережі технологічного зв’язку”, “Мережеві технології”, “Комп’ютерно-інтегровані технології”, що викладаються на кафедрі “Транспортний зв’язок” Українського державного університету залізничного транспорту.

 

Навчально-методична робота кафедри

Панченко С.В., Приходько С.І., Жученко О.С., Штомпель М.А. Протокол STP. Навч. посібник – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 72 с., рис. 47, табл. 14.

Навчальний матеріал, поданий у цьому посібнику, входить до відповідних підрозділів навчальних дисциплін “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”, “Інтегральні цифрові мережі зв’язку”, що викладаються на кафедрі “Транспортний зв’язок” Українського державного університету залізничного транспорту.

 

Навчально-методична робота кафедри

Електротехніка та електромеханіка систем залізничної автоматики. / М.М. Бабаєв, М.Г. Давиденко, Г.І. Загарій, Ю.В. Соболєв, В.С. Блиндюк, О.М. Прогонний, О.М. Ананьєва, К.А. Трубчанінова. Підручник. – Харків: УкрДУЗТ, 2011. – 608 с., табл. 2, рис. 426, додатків 1.

Викладено основи теорії електричних кіл постійного та змінного струму (як лінійних так і нелінійних), основи теорії магнітних кіл, методи аналізу кіл у частотних та часових областях, теоретичні основи функціонування та методи розрахунку кіл із зосередженими та розподіленими параметрами: двополюсників, чотириполюсників, довгих ліній. Розглянуто теорію та побудову LC-, RC- та ARC-фільтрів, твердотільних резонаторних фільтрів, а також коректорів амплітудно-частотних та фазочастотних характеристик пристроїв зв’язку та автоматики.