Формування адаптивної системи утримання прискореного рухомого складу

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Яковлев Сергій Сергійович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф., Крашенінін Олександр Семенович

Спеціальність: 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів

Захист: 17.12.2021

Статус: Подана