Розвиток наукових основ розрахунків конструкцій вагонів шляхом урахування наднормованих режимів при експлуатації

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор технічних наук

Автор: Ловська Альона Олександрівна

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Фомін Олексій Вікторович

Спеціальність: 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів

Захист: 21.04.2021

Статус: Подана