Удосконалення процесів передрейсової підготовки локомотивів на основі електронного паспорту

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Обозний Олександр Миколайович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Пузир Володимир Григорович

Спеціальність: 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів

Захист: 21.04.2021

Статус: Подана