Удосконалення конструкцій рухомого складу вузької колії

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Мямлін Сергій Сергійович

Науковий керівник / консультанти: к.т.н., доцент Ловська Альона Олександрівна

Спеціальність: 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів

Захист: 05.05.2021

Статус: Подана