Розвиток наукових основ формування інтелектуалізованої системи ремонту локомотивів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор технічних наук

Автор: Дацун Юрій Миколайович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Пузир Володимир Григорович

Спеціальність: 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів

Захист: 23.04.2021

Статус: Подана