Колесник Костянтин Едуардович

Посада: Директор ННЦГО, кандидат історичних наук, доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат історичних наук, доцент

Рік народження: 1972

Освіта:

У 1994 р. закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «Історія», одержав кваліфікацію спеціаліста «Історик, викладач історії і суспільно-політичних дисциплін».
Кандидат історичних наук з 2001 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Історія України», номер диплома ДК№012191. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 19 жовтня 2005 р. Колеснику К.Е. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та українознавства. З 2004 р. – декан гуманітарного факультету, з 2012 р. – директор Навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Напрямок наукової діяльності:

Історія України 1920-х років, організація виховної роботи у вищому навчальному закладі, сучасна геополітика, історія науки і техніки.

Автор:

39 публікацій, у тому числі 12 навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

У 2005 р. нагороджений годинником від Львівської залізниці. У 2010 р. нагороджений знаком «Почесний працівник транспорту України». У 2015 р. нагороджений срібним знаком Південної залізниці.

Вибрані публікації:

 1. Політологія: Конспект лекцій./ Гужва О.П., Колесник К.Е., Щербак В.М., Саламатiна Т.М., Арбузов Г. Ф., Сніжко І.А., Кравченко О.В., Целуйко М.Є. – Х., УкрДАЗТ, 2014 – 82 с.
 2. Історія України: Конспект лекцій./ Гужва О.П., Колесник К.Е., Щербак В.М., Саламатiна Т.М., Арбузов Г. Ф., Сніжко І.А., Кравченко О.В., Целуйко М.Є. – Х., УкрДАЗТ, 2014 – 73 с.
 3.  Конституція гетьмана П.Орлика: Методичні вказівки з дисципліни «Історія України» / Гужва О.П., Колесник К.Е., Щербак В.М., Саламатiна Т.М., Арбузов Г. Ф., Близнюк Л.М., Литвиненко О.О., Толстов І.В. – Х., УкрДАЗТ, 2014 – 34 с.
 4. История железнодорожного транспорта. Практикум. История железнодорожного транспорта: Практикум / А.П. Гужва, К.Э. Колесник, Е.В. Кравченко, Г.Ф. Арбузов. – Харьков: УкрГАЖТ, 2014. – 78 с.
 5. Історія України та української культури. плани семінарських занять. Частина 1./Л.М. Близнюк, К.Е. Колесник, О.В. Кравченко, І.А. Сніжко, М.Є. Целуйко, Г.Ф. Арбузов, К.А. Єремєєва – Х., УкрДУЗТ, 2017 – 62 с.
 6. Історія України та української культури. Методичні вказівки для самостійної роботи. Л.М. Близнюк, К.Е. Колесник, О.В. Кравченко, І.А. Сніжко, М.Є. Целуйко, Г.Ф. Арбузов, К.А. Єремєєва – Х., УкрДУЗТ, 2017 – 70 с.
 7. Колесник К.Е. Розвиток українських залізниць у 1930-х роках. /Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту – Х., УкрДАЗТ, 2013 – Вип. 136 – С. 443 – 444
 8. Колесник К.Е. Еволюція виборчої системи згідно з виборчим законодавством України./Людина, суспільство, комунікативні технології – Харків – Красний Лиман, 2015– С. 151 – 155
 9. Колесник К.Е. Організація ГУАМ як спроба альтернативної інтеграції на пострадянському просторі. /Людина, суспільство, комунікативні технології – Харків – Красний Лиман, 2016 – С.188 – 190
 10. Колесник К.Е. Участь організації ГУАМ в розвитку транспортних коридорів на пострадянському просторі в 2013 – 2016 роках. /Людина, суспільство, комунікативні технології – Харків – Красний Лиман, 2017 – С. 198 – 201.
 11. Колесник К.Е. Газопровід TANAP як частина південного газотранспортного коридору та його геополітичне значення. /Людина, суспільство, комунікативні технології – Харків – Красний Лиман, 2018 – С.318 – 320
 12. Колесник К.Е. Організація ГУАМ і Балтійська асамблея: досвід співробітництва. /Людина, суспільство, комунікативні технології – Харків – Красний Лиман, 2019 – С.189 – 193

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Історія УкраїниАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Історія української культуриДіагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць
3ПолітологіяВисокошвидкісний рухомий склад
4 Історія науки і технікиВисокошвидкісний рухомий склад