Комарова Ганна Леонідівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1971

Освіта:

У 1994 році закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Автоматизовані системи обробки інформації та управління».

У 2000 році присуджено науковий ступень кандидата технічних наук зі спеціальності «Матеріалознавство».

У 2011 році отримано диплом Doctor of Philosophy, Ph. D.

У 2005 році присвоєне вчене звання доцента кафедри матеріалів та технології виготовлення виробів транспортного призначення.

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності:

 • розробка перспективних енергоресурсозберігаючих технологій оксилегування металевих сплавів для підвищення їх тріботехнічних властивостей;
 • дослідження механізму впливу електричного поля на інтенсифікацію процесу утворення захисних покриттів для деталей рухомого складу;
 • метрологічне забезпечення якості продукції транспортного призначення;
 • впровадження міжнародних стандартів якості у вищу школу та вплив їх на підготовку висококваліфікованих фахівців.

Автор:

Має понад 75 наукових праць. Має 5 патентів.

Нагороди та подяки:

 1. Почесна грамота УкрДУЗТ  (2010 р.)
 2. Почесна грамота УкрДУЗТ  (2015 р.)
 3. Почесна грамота від керівництва Регіональної філії “Донецька залізниця” ПАТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ” та Краснолиманська дорожня профспілкова організація (2016 р.)

Вибрані публікації:

 1. Транспортне матеріалознавство в питаннях та відповідях: навчальний посібник / Тимофеева Л.А, Комарова А.Л., Тимофеев С.С, Остапчук В.М. // – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 176 с.
 2. Анализ основних аспектов регулирования качества продукции [Текст] / Тимофеєва Л.А, Комарова А.Л. // УкрДАЗТ, Збірник наукових праць. Вип.134. – Харків 2012. – С. 220-224.
 3. Повышение износостойкости режущих инструментов для обработки железоуглеродистых сплавов [Текст] / Тимофеєва Л.А, Комарова А.Л. // УкрДАЗТ, Збірник наукових праць. Харків 2014. – Вип.145. – С. 143-150.
 4. Роль метрологического обеспечения в системе управления качеством предприятия / Комарова А.Л. // Материалы 15-й международной научно-технической конференции «Инженерия поверхности и реновация изделий» (01-05 июня 2015г., г. Одесса). Тезисы докладов. – Киев: АТМ Украины, 2015. – С.76-77.
 5. Влияние ферримагнитного резонанса на преобразование электромагнитной энергии в механическую [Текст] / Мартиненко Л.Г., Комарова А.Л., Маличенко В.В. // Радиоэлектроника. Сборник научных трудов. –Том 59. – № 10. – Киев: НТУУ КПИ. 2016. – С. 30-36. . – Режим доступа: http://radio.kpi.ua/issue/view/2016-10 (Индексируется в SCOPUS.
 6. Підвищення якості виробів транспортного призначення за рахунок застосування екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій / Комарова Г.Л., Титарь Д.М. //Матеріали 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні транспортні технології» (24-30 січня 2020р., Трускавець). Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, Україна. С. 122-124.
 7. Поліпшення якісних параметрів поверхневого шару за рахунок вдосконалення комплексної механічної обробки деталей залізничного призначення з високоміцного чавуну / Комарова Г.Л, Грибанов М.В. //Матеріали 20-ї Міжнародної науково-практичної конференції, «Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика»  07–11 вересня 2020 р., м. Одеса. – Київ: АТМ України,. 2020–  С.68-70.
 8. Влияние ферримагнитного резонанса на преобразование энергии стоячей электромагнитной волны в механическую [Текст] / Мартиненко Л.Г., Комарова Г.Л.. // Радиоэлектроника. Сборник научных трудов. – Т.63 No 5. – Киев: НТУУ КПИ. 2020. – С. 248-256. – Режим доступа: http://radio.kpi.ua/issue/view/2020-05 (Индексируется в SCOPUS).

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Матеріалознавство та технологія матеріалівБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
2Метрологія, стандартизація та сертифікаціяБезпека та охорона праці на залізничному транспорті
3Основи метрологічного забезпеченняМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
4МетрологіяМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
5Метрологічне забезпечення якості продукціїЯкість, стандартизація та сертифікація
6Методи оцінки управління якістю продукціїЯкість, стандартизація та сертифікація