Меркулов Віктор Сергійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та систем управління

Рік народження: 1954

Освіта:

У 1976 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (зараз Харківський національний університет радіоелектроніки – ХНУРЕ) за спеціальністю «Прикладна математика», кваліфікація інженер – математик.
У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри обчислювальної техніки та систем управління.

Напрямок наукової діяльності:

моделювання технічних систем; автоматизація проектування елементів рухомого складу та виробничо–технологічних процесів на залізничному транспорті.

Автор:

понад 140 наукових та навчально-методичних розробок, серед яких підручник та чотири навчальних посібники з грифом МОН.

Нагороди та подяки:

Відзнаки переможця конкурсів навчально-методичної літератури в Українському державному університеті
залізничного транспорту в номінації підручників та навчальних посібників (2010, 2017, 2020).
Подяка ректора за багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Вибрані публікації:

 

 1. DEVELOPMENT OF AN AP-PROACH FOR OPERATIVE CON-TROL OVER RAILWAY TRANSPORT TECHNOLOGICAL SAFETY BASED ON THE IDENTI-FICATION OF RISKS IN THE IN-DICATORS OF ITS OPERATION / Valerii Samsonkin, Oleksii Goretskyi, Viacheslav Matsiuk, Viktor Myronenko, Anatoliy Boynik, Viktor Merkulov // “Східно-Європейський журнал передових технологій”, 2019, Vol.6, №3 (102)  6-14
 2. Автоматизація процесу формування штатного розкладу в регіоні залізниці [Текст] / І.Е. Мартинов, В.С. Меркулов, І.Г. Бізюк, Р.В. Петрова // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2018. – Вип. – 181. – С. 50-57.
 3. Аналітичний опис ситуаційно-евристичного методу побудови моделі автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження [Текст] / І.Е. Мартинов, В.С. Меркулов, І.Г. Бізюк, Р.В. Петрова // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія : Транспортні системи і технології. – 2018. – Вип. 32(2). – С. 167-174.
 4. Удосконалення технології календарного планування вантаження-вивантаження / Меркулов В.С., Бізюк І.Г. // Тези доповідей  80-ї міжнародної н/т конференції  «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2018. – Вип. – 177. – С.47
 5. Організаційні методи захисту інформаційних ресурсів автоматизованої  системи планування вантаження-вивантаження[Друк.] / Меркулов В.С., Бізюк І.Г., Чаленко О.В. // Тези доповідей  32-ї міжнародної науково-практичної конференції, – Х.: Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2019.- № 4, с.8
 6. Організація користувальницького інтерфейсу автоматизованої системи оперативного планування вантаження-вивантаження  [Текст] / В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк // Тези доповідей 30-ї міжнародної науково-практичної конференції, Х., 2017. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2017.,- № 4, с.18-19.
 7. Кількісна оцінка якості оперативного плану вантаження-вивантаження в регіоні залізниці  [Текст] / В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк // Збірник наукових праць УкрДУЗТ, випуск 169, Тези доповідей 79-ї міжнародної н/т конференції, Х., 2017, с. 36-38.
 8. Структуризація процесу проектування автоматизованої системи технічного нормування  [Текст] / В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк // Тези доповідей 30-ї міжнародної науково-практичної конференції, 2017. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – Х.: 2017. -№ 4, с.19-20.
 9. Системно-аналітичний опис автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження: структура та функціональна наповненість (Ч 1) [Текст] / В.С. Меркулов, І.Г. Бізюк // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2016. – Випуск 165. – С. 44-49
 10. Задача змішаного лінійного програмування як модель планування технічних норм експлуатаційної роботи з навантаження-розвантаження  [Текст] / В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк // Тези доповідей 29-ї міжнародної науково-практичної конференції, Х., 2016. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2016.,- № 4, с.14
 11. Організація доступу та захисту даних при формуванні технічних норм вантажних робіт у відділенні залізниці  [Текст] / В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк // Тези доповідей 78-ї міжнародної н/т конференції, Збірник наукових праць УкрДУЗТ,– Х.: вип. 160, 2016, – С. 22-23
 12. Метод гілок і меж в календарному плануванні вантажно-вивантажувальних робіт. / Меркулов В.С., Бізюк І.Г.  // Збірник наукових праць УкрДУЗТ, випуск 157, Стаття. – Х., 2015, – С. 140-142
 13. Структура моделі автоматизованої системи оперативного планування вантажно-розвантажувальних робіт в регіоні дороги. / Меркулов В.С., Бізюк І.Г. // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, випуск 149, Стаття.  – Х.: УкрДАЗТ, 2014. с.9-12
 14. Модель організаційного механізму розподілу ресурсів вагоноремонтних підприємств. / Меркулов В.С., Бізюк І.Г. // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, випуск 139, Стаття.  – Х.: УкрДАЗТ, 2013. с.220-225
 15. Особливості навчання студентів на першому курсі  [Текст] / В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк // Тези доповідей н/м конф. кафедр університету, УкрДУЗТ, Х., 2015 с.76-77.
 16. Методика викладання комп’ютерних дисциплін студентам 1-курсу механіко-енергетичного факультету на прикладі задачі імітаційного моделювання  [Текст] / В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк // Тези доповідей н/м конф. кафедр академії, УкрДАЗТ, 2017. – С.104-105.
 17. Архітектура ПЕОМ [Текст] ч1 / В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк, О. В. Чаленко // Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 54 С.
 18. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Системи автоматизованого проектування рухомого складу“ [Текст] / В. С. Меркулов,.І. М. Афанасенко, В. О. Шовкун, Д. І. Скуріхін – Харків: УкрДУЗТ, 2015
 19. Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни “Системи автоматизованого проектування рухомого складу ” ч.2 [Текст] / В. С. Меркулов,.І. М. Афанасенко, Д. І. Скуріхін – Харків: УкрДУЗТ, 2015
 20.  Автоматизація проектно-конструкторської діяльності у вагонобудуванні та вагонному господарстві [Текст] / В. С. Блиндюк, І. Е. Мартинов, В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк, Т. М. Морозова // Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, ISBN 978-617-654-048-9 – Харків: УкрДУЗТ, 2016.
 21. Системи автоматизованого проектування рухомого складу ч.1 // Конспект лекцій – Харків: УкрДУЗТ, 2016.
 22. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі на ЕОМ” [Текст] / В. С. Меркулов, Н. М. Завгородня, О. В. Казанко – Харків: УкрДУЗТ, 2017.
 23. Математичні моделі на ЕОМ ч.1  [Текст] / В. С. Меркулов, І. Г. Бізюк // Конспект лекцій – Харків: УкрДУЗТ, 2017.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Обчислювальна техніка та програмуванняВагони та вагонне господарство
2Математичні моделі на ЕОМВагони та вагонне господарство
3Математичне моделювання на ЕОММетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка