Студентський науковий гурток «Забезпечення конкурентоспроможності економіки»

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

На кафедрі «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» працює студентський науковий гурток «Забезпечення конкурентоспроможності економіки» як добровільне об’єднання студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні дисциплін кафедри та розвитку навичок професійної та наукової діяльності.

В роботі наукового гуртка приймають участь студенти кафедри ЕУВКБ.

У своїй діяльності гурток керується принципами рівноправності членів гуртка, самоврядування, відкритості та прозорості, органічного зв’язку науково-дослідної роботи з навчальним процесом.

 

Мета діяльності наукового гуртка – формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості і розвиток їх науководослідницької компетентності у сфері вирішення проблемних питань економіки.

 

Основними завданнями гуртка є:

 • залучення студентів до наукових досліджень;
 • сприяння в оволодінні навичками проведення самостійних наукових досліджень;
 • розвиток наукового мислення, розширення кругозору та ерудиції;
 • поглиблення знань з дисциплін, що вивчаються, стимулювання інтересу до професійного самовдосконалення;
 • залучення студентів до участі в науковій діяльності за проблематикою кафедри;
 • забезпечення участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращий проект (кращу наукову роботу), наукових семінарів кафедри та університету, круглих столів, спеціалізованих виставок та форумів;
 • розвиток наукової школи, творчих колективів, виховання резерву вчених, дослідників, викладачів.

 

Студенти наукового гуртка приймають участь:

 • в Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
 • у Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах науково-дослідних робіт (проектів);
 • у Всеукраїнській студентській олімпіаді з економіки підприємства;
 • у спеціалізованих виставках, круглих столах, форумах, майстер-класах.

 

Досягнення учасників студентського наукового гуртка «Забезпечення конкурентоспроможності економіки»  у 2019-2020 н.р.

1) Учасники гуртка приймали активну участь у публікації тез і доповідали  на 81-й студентській науково-технічній конференції (5 – 7 листопада 2019 р.,  м. Харків), зокрема викликали інтерес дослідження студентів

– Колєснік А. (8-IV-ЕП) Конкурентні переваги пасажирського транспорту;

– Базовой М. (8-IV-ЕП) Обґрунтування доцільності формування промислово-логістичних кластерів в Україні;

– Литвин С. (29-ІІ-Пм) – Використання сучасних технологій управління персоналом на підприємствах малого бізнесу;

– Халєєва Г. (8-IV-ЕП) – Щодо особливостей покоління Z, які необхідно  враховувати в управлінні персоналом;

Сергієнко С. (9-4-П) Стратегічний аналіз проблем розвитку ринку вантажних перевезень в Україні;

– Мурза Я. (8-IV-ЕП) – Цифрова економіка і тренди зміни зайнятості;

– Дегтярьова Я. (8-ІІІ-ЕП)-  Дослідження позиції України в міжнародному рейтингу інвестиційної привабливості країн;

– Шпирна М. (28-ІІ-ЕПм) – Особливості розробки маркетингової стратегії підприємства в сучасних умовах господарювання;

– Токмакова Є. (38-2-ЕПс) – Вплив цифрової економіки на трансформацію ринку праці.

 

2) 9 квітня 2020 р. на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2019/2020 навчальному році за спеціальністю «Автомобільний транспорт» напрям «Економіка автомобільного транспорту» та «Транспортне підприємництво», в якому прийняли участь студенти кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» Українського державного університету залізничного транспорту та отримала призові місця.

Студентка групи 8-2-ЕП Горлова Ніка Олександрівна (науковий керівник к.е.н., доц. Воловельська І.В.) за результатами захисту студентської наукової роботи «Шляхи вибору оптимального управлінського рішення» на підсумковій науково-практичній конференції виборола ІІ місце та була нагороджена диплом ІІ ступеню.

Студенти гр. 8-3-ЕП Ткачук Євгенія Аркадіївна та Лісняк Катерина Юріївна (науковий керівник к.е.н., ст. викл.  Обруч Г.В.) за результатами захисту студентської наукової роботи «Організаційно-економічний інструментарій управління якістю транспортно-логістичних послуг автотранспортних підприємств» на підсумковій науково-практичній конференції вибороли ІІІ місце та були нагороджені диплом ІІІ ступеню.

 

3) Приймали участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика». Студенти Гріненко О. К., Колєснік А. Ю., Севастьянов О. Є. опублікували тези «Становлення концепції збалансованого розвитку соціально-економічних систем в Україні та світі» // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: тези доповідей ХVІ міжнар. наук.-практ. конф. (4-6 червня 2020 р., м. Харків). Харків: УкрДУЗТ, 2020.

 

4) Приймали участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права».  Студентка Токмакова Є. В. опублікувала тези «НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ» // Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 18 червня 2020 р.): у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. С. 64-66.