ОНП «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

завідувач кафедри

Бутько Тетяна Василівна

д.т.н., професор

корпус 1, поверх 4, кабінет 401

 

Рівень вищої освіти:             третій

Ступінь вищої освіти:          доктор філософії

Галузь знань:                          27 Транспорт

Спеціальність:                        275 Транспортні технології (залізничний транспорт)

Фахівець з транспортних технологій – це затребувана професія на ринку праці, оскільки високий рівень конкуренції на ринку транспортних послуг спричиняє необхідність пошуку раціональних шляхів транспортного обслуговування, обґрунтування ефективних транспортно-технологічних схем доставки вантажів, впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих та розробки перспективних транспортних технологій.