Співробітники приймальної комісії

Дудін Олексій Аркадійович

к.т.н., доцент

Дудін Олексій Аркадійович

Кандидат технічних наук з 2012 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації “Механізм впливу змінного струму витоку і високовольтної напруги на обводнені бетонні, залізобетонні і камяні споруди”. Науковий керівник – д.т.н., проф. А.А. Плугін.

Напрямок наукової діяльності: підвищення енергоефективності функціонування сортувальних пристроїв, дослідження електрокорозійних дій на конструкції та споруди залізниць.

Автор понад 37 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 5 патентів.

Коростельов Євген Миколайович

к.т.н., доцент

Коростельов Євген Миколайович

Кандидат технічних наук з 2017 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 26.820.02 при Державному університеті інфраструктури та технологій за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія. Тема дисертації: «Підвищення ресурсу рейок метрополітену шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів». Науковий керівник – к.т.н., доц. Скорик О.О.

Напрямок наукової діяльності: підвищення експлуатаційного ресурсу рейок шляхом уповільнення розвитку їх домінуючих дефектів.

Автор 42 наукових праць та навчально-методичних розробок, в т.ч. 1 патент на винахід та 1 патент на корисну модель, 6 статей у виданнях, що включені до міжнародноъ науково-метричної баз SCOPUS.

Пархоменко Лариса Олексіївна

к.т.н., доцент

Пархоменко Лариса Олексіївна

Кандидат технічних наук з 2015 року.

Напрямок наукової діяльності: інформаційні технології високотехнологічного розвитку транспортної системи.

В рамках навчально-методичної роботи має понад 30 публікацій.

Панчук Олексій Вікторович

старший викладач

Панчук Олексій Вікторович

У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Теплоенергетика». У 2007 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.05.03 «Теплові двигуни».

Напрямок наукової діяльності: Системи опалення; економічність роботи рухомого складу при проведенні реостатних випробувань.

Автор понад 11 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи старшим викладачем Панчуком О.В. видано та підготовлено до друку 5 навчально-методичних розробок.

Рибін Андрій Вікторович

старший викладач

Рибін Андрій Вікторович

Напрямок наукової діяльності:  підвищення міцності та надійності вантажних вагонів. Удосконалення системи їх технічного обслуговування.

Автор понад 20 наукових праць.  В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 6 статей, 19 тез доповідей наукових конференцій, 4 навчально-методичних розробки.

Мазіашвілі Артур Рамазійович

асистент

Мазіашвілі Артур Рамазійович

У 2015 році закінчив Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Автоматика та автоматизація на транспорті».

Напрямок наукової діяльності: методи стиску та відновлення інформації.

Автор понад 15 наукових праць.

Шандер Олег Едуардович

к.т.н., доцент

Шандер Олег Едуардович

Кандидат технічних наук з 2016 року. Присвоєно вчене звання доцента.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення технології вантажних перевезень на залізничному транспорті, інформаційні технології та системи.

Автор понад 30 наукових праць та навчально-методичних розробок.

 

 

Змій Сергій Олексійович

канд. техн. наук, доцент

Змій Сергій Олексійович

Кандидат технічних наук з 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Підвищення безпеки руху поїздів шляхом удосконалення засобів електричної сигналізації». Науковий керівник – к.т.н., доц. В.П. Мороз

Доцент кафедри «Автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів» з 2019 року

Напрямок наукової діяльності: підвищення ефективності функціонування станційних систем автоматики та автоматизація технологічних процесів на залізничному транспорті.

Автор понад 60 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи Змій С.О. видано та підготовлено до друку 30 науково-методичних та навчально-методичних розробок, автор понад 20 патентів, з яких 5 на винахід.