Берестов Ігор В’ячеславович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1961

Освіта:

У 1983 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Експлуатація залізниць».

Кандидат технічних наук з 1988 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій Раді при Ленінградському інституті інженерів залізничного транспорту ім. акад. В. М. Образцова за спеціальністю 05.22.01 – «Експлуатація залізниць», номер диплома ТН № 115545.

Вчене звання доцента присвоєно у 1992 році.

Напрямок наукової діяльності:

Енергозберігаючі технології роботи та енергоефективне обладнання сортувальних пристроїв

Автор:

Автор понад 110 наукових та науково-методичних праць. З них понад 90 наукових, 2 патенти, 16 навчально-методичного характеру та чотири навчальних посібника, з них два із грифом Міністерства освіти і науки України

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1.  Берестов І. В.,Шаповал Г. В., Куценко М. Ю. та ін. Залізничні станції та вузли. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з грифом Міністерства освіти та науки України (лист №1/11 – 5781 від 26.04.2012 р.) Харків: Видавничий Дім «Райдер», 2012, 462 с.

2. Огар О. М., Берестов І. В., Бантюкова С. О., Амосов В. О.Системний підхід до управління безпекою розформування составів на гірках. Збірник наукових праць. Харків: УкрДАЗТ, 2012. Вип. 134. С. 14–22. (Фахове видання)

3. Берестов І.В., Шаповал Г.В., Крячко К.В., Шелехань Г.І.Методичні рекомендації до виконання та захисту науково-дослідних робіт студентів денної форми навчання спеціальності ОПУТ з дисципліни « Основи наукових досліджень». Харків: УкрДАЗТ, 2013

4. Берестов І. В., Шаповал Г. В., Валуйська Ю. В.  Вибір раціональної технології обслуговування составів у пасажирському комплексі. Збірник наукових праць. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 137. С. 46-54.

5. Огар О. М., Берестов І. В., Куценко М. Ю., Берестова Т. Т. Геометричні моделі колійного розвитку залізничних станцій. Конспект лекцій. Харків: УкрДАЗТ, 2014. Ч. 3., 40 с.

6. Берестов І. В., Шаповал Г. В., Мерзлякова Н.В. Підвищення ефективності взаємодії станції примикання та під’їзних колій.  Збірник наукових праць. Харків: УкрДУЗТ, 2015. Вип.156. С. 68-73.

7. Берестов І. В., Шаповал Г.В., Береза Н.О., Нестерцов М.В. Аналіз ефективності роботи технічної станції. Збірник наукових праць. Х.: УкрДУЗТ, 2015. Вип. 158, том 1. С. 12-17.

8. Берестов І. В., Берестова Т.Т. Правила переміщення та пропуску через митний кордон. Митні платежі. Конспект лекцій. Харків: УкрДУЗТ, 2015. Ч. 2, 52 с.

9. Берестов І.В., Берестова Т.Т. Контрабанда та порушення митних правил. Конспект лекцій. Харків: УкрДУЗТ, Ч.3, 60 с.

10. Берестов І.В., Розсоха О.В., Шаповал Г.В., Мамедов З.З. Визначення оптимальних конструктивних параметрів розв’язок колій в залізничних вузлах. Збірник наукових праць. Харків: УкрДУЗТ, 2016. Вип. 166. С. 87-96.

11. Берестов І.В., Кулешов В.В., Берестова Т.Т. Підвищення ефективності транспортної системи прокордонного вузла в умовах функціонування інформаційно-керуючих систем залізниць України. Харків: УкрДУЗТ, 2017. Вип. 172. С. 55–65. (Фахове видання).

12. Берестов І.В., Загрибельна Ю.А. Удосконалення технології місцевої роботи портової станції в умовах розвитку інформатизації. Збірник наукових праць. Харків: УкрДУЗТ, 2018. Вип. 177. С. 168. (Фахове видання).

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Залізничні станції та вузлиОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Проектування об'єктів залізничної інфраструктуриМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)
3Основи наукових досліджень та інженерної творчостіОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Організація митного контролюМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)