Казанко Олександр Віталійович

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1979

Освіта:

У 2001 році закінчив Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, за спеціальністю «Математика прикладна», кваліфікація викладач математики та інформатики.

Напрямок наукової діяльності:

моделювання електромагнітного поля, дифракції електромагнітних хвиль.

Автор:

5 наукових праць.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Казанко А.В., Одаренко Е.Н. , Шматько А.А. «Взаимодействие плоской электромагнитной волны с дифракционной решеткой из метаматериала» – Вісник ХНУ імені Каразіна. Сер. Радіофізика та електроніка. – 2012. – № 1010. – Вип. 20.– С. 57–65.
  2. Казанко А.В., Одаренко Е.Н. , Шматько «Розсіяння плоскої Е-поляризованої хвилі на решітці з метаматеріалу» – Вісник ХНУ імені В. Н Каразіна, Сер. Радіофізика та електроніка – 2013 – № 1067 – Вип. 22. – С. 86–92.
  3. Казанко А.В., Одаренко Е.Н. , Шматько А.А. «Взаємодія плоскої електромагнітної хвилі з дифракційними решітками з мета матеріалу» – ХНУРЕ, 5 ювілейна міжнародна наукова конференція «Функціональна база наноелектроніки» .
  4. Казанко А.В. Взаємодія плоскої електромагнітної хвилі з дифракційними решітками з мета матеріалу – УкрДАЗТ, 75-а міжнародна науково-технічка конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті»

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Комп’ютерна техніка та програмуванняОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Обчислювальна техніка і програмуванняЗалізничні споруди та колійне господарство
3ІнформатикаЕкономіка підприємства