Кустов Віктор Федорович

Посада: професор кафедри АТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1955

Освіта:

У 1979 році закінчив Харківський інститут залізничного транспорту(ХІІТ) за спеціальністю “Автоматика, телемеханіка та зв’язок».

Кандидат технічних наук з 1988 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій раді Д 114.03.03 при Ленінградському інституті інженерів залізничного транспорту (ЛИИЖТ) за спеціальністю 05.22.08 «Експлуатація залізничного транспорту (у тому числі пристрої сигналізації, централізації, блокування та технологічного зв’язку). Тема дисертації «Методи та засоби випробовувань на завадостійкість цифрових пристроїв залізничної автоматики». Науковий керівник – проф.. Переборов О.С., номер диплома ТН № 11776. Атестат доцента ДЦ № 004298 від 28.04.1993 р.

Напрямок наукової діяльності:

розробка та впровадження мікропроцесорних систем та пристроїв залізничної автоматики, доказ функційної безпечності та електромагнітної сумісності систем керування та регулювання руху поїздів.

Автор:

понад 150 наукових праць. Має 14 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та 6 авторських свідоцтв на на комп’ютерні програми та науково-технічні праці

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Кустов В.Ф. Основи теорії надійності та функційної безпечності систем залізничної автоматики: Навч. посібник для вузів / В. Ф. Кустов. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 218 с.
 2. Методика доказу функціональної безпеки мікроелектронних комплексів систем керування та регулювання рухом поїздів.. Затв. та введ. в дію наказом “Укрзалізниці” № 452-Ц від 17.08.2001 р.- К.: Вид. ПП «Алькор», 2002.- 106 с.
 3. ДСТУ 4178-2003. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Функційна безпечність і надійність. Вимоги та методи випробовування. – Київ: Держспоживстандарт України, 2003. –32 с.
 4. ДСТУ 4151-2003. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Електромагнітна сумісність. Вимоги та методи випробовування. – Київ: Держспоживстандарт України, 2003. –16 с.
 5. Кустов В.Ф. Микропроцессорная система электрической централизации стрелок и сигналов без релейной аппаратуры и рельсовых цепей. Вестник Металлургтранса и Союзпогрузтранса. г.Москва, №4, 2009 г.,С.36 – 47.
 6. Кустов, В.Ф. Экспериментально-статические модели распределённых технологических объектов [Текст] / В.Ф. Кустов, А.Ю. Каменев // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – №2. – C. 97-101.
 7. Кустов В.Ф. Система микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-С / РСП-эксперт, г.Екатеринбург. – 2013.- №8 (52). С. 24 -25.
 8. Кустов В.Ф. Системы микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-С: производство, обеспечение функциональной безопасности и результаты эксплуатации [Текст] / Л.Д. Кощей, В.Ф.Кустов // Залізничний транспорт України. – 2013. – №5,6. – C.59-67.
 9. Кустов В.Ф. Опыт разработки и эксплуатации микропроцессорных систем электрической централизации стрелок и сигналов. [Текст] / В.Ф.Кустов // Українські залізниці. – 2014. – №2. – C. 44-49.
 10. Кустов В.Ф. Микропроцессорная система электрической централизации железнодорожной станции «Инженерная». [Текст] / В.Ф.Кустов, С.В.Маломан // Залізничний транспорт України. – 2013. – №5,6. – C.50-58.
 11. Кустов В.Ф. Особенности обеспечения функциональной безопасности микропроцессорных систем управления и контроля на железнодорожном транспорте [Текст]/В.Ф.Кустов //Залізничний транспорт України.– 2015.– №1.–C.22- 30.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Інтелектуальна власністьАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Основи теорії надійності та побудови безпечних систем залізничної автоматикиАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Стандартизація та сертифікація систем забезпечення руху поїздівАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології