Сорочук Наталія Ігорівна

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1977

Освіта:

У 1999 році закінчила Харківський державний автомобільно-дорожній технічний університет (ХГАДТУ) за спеціальністю «Прикладна екологія» з професійною кваліфікацією «інженер-еколог».

Напрямок наукової діяльності:

Методи очищення стоків з поверхні автомобільних доріг з використанням сучасних фільтруючих матеріалів; інженерні вишукування при проектуванні шляхів сполучення; проектування та функціонування аеропортів та аеродромів.

Відомості про підвищення кваліфікації:

 • сертифікат з проходження навчання з курсу «Проектування автомобільних доріг в системі CREDO-ДОРОГИ». 3.05.2012 -31.05.2012 – компанія «CREDO Діалог» м. Мінськ, Білорусь;
 • сертифікат з проходження OFF-LINE навчання з курсів «Сучасні автоматизовані технології проектування транспортних комунікацій» та «Сучасні автоматизовані технології створення топографічних планів» від 1 лютого 2019 р., компанія «CREDO-DIALOGE», м. Мінськ, Білорусь;
 • сертифікат з проходження навчання на курсах професійної підготовки фахівців кошторисної справи по темі: «Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт» від 8.11.2019, серійний номер: UA1903E-366, «Computer Logic Group», м. Харків;
 • свідоцтво про підвищення кваліфікації № 005 від 27.12.2019 року, ДП «Український Державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УкрНДІІНТВ», державне геодезичне відділення, м. Харків.

Автор:

понад 30 наукових праць, та навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 навчальний посібник, 3 статті у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз SCOPUS та декількох нормативних документів.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Сорочук Н.І. Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості: Навч. посібник / Угненко Є.Б.,Тимченко О.М., Ужвієва О.М., Орел Є.Ф., Сорочук Н.І. – Київ: Видавничийдім «Кондор», 2019. – 184 с.
 2. Sorochuk N. Methods for sewage treatment on roads by special engineering structures / N. Sorochuk, Е. Perova // Proceedings of the 8th International Scientific Conference TRANSBALTICA 2013–Vilnius: VGTU. –2013, р. 207-212.
 3. Сорочук Н.І. Аналіз методів очищення стічних вод з поверхні автомобільних доріг в інженерних спорудах / Н.І. Сорочук // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. Науково-технічний збірник. Випуск 87. НТУ. Київ, 2013, с. 94-100.
 4. Сорочук Н.І. Визначення оптимальної відстані між водовідвідними спорудами на автомобільних дорогах / Є.Б. Угненко, Н.І. Сорочук // Міжвузівський збірник накових праць “Наукові нотатки”. Луцьк, ЛНТУ, 2014. Випуск № 45- с. 568-572.
 5. Сорочук Н.І. Використання природних цеолітів для підвищення ефективності очищення стоків з автомобільних доріг. / Є.Б. Угненко., В.О. Юрченко, Н.І. Сорочук, О.Г. Мельнікова, М.В. Ячник // Автошляховик України. – 2015, № 6 (248), – С 36-38.
 6. Сорочук Н.І. Рекомендації щодо підвищення ефективності очистки поверхневих стічних вод на прилеглих до автомобільних доріг територій / Є.Б. Угненко, В.О. Юрченко, Н.І. Сорочук // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. Водопостачання та водовідведення. Проектування, будова,експлуатація, моніторінг. Львів. ЗУКЦ, 2015. с. 135-137.
 7. Сорочук Н.І. Аналітичні дослідження з визначення коефіцієнтів екологічної небезпеки та розробка заходів з підвищення надійності системи водовідведення / Є.Б. Угненко, Н.І. Сорочук // Науковий вісник будівництва. Збірник наукових праць. Харків: ХНУБА, 2015.-№4(85), с. 208-211.
 8. Сорочук Н.І. Аналіз системи водовідведення аеродрому міжнародного аеропорту «Харків» під час його реконструкції / С.П. Твердохліб, Н.І. Сорочук, Б.І. Велієв // Наукові праці міжнародної науково-практичної конференції “Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті”. -Харків: ХНАДУ, 2015. с. 161-162.
 9. Sorochuk N. Models of Long Term Forecasting of Surface Waters State in Reconstruction of Highway / Ye. Ugnenko, N. Sorochuk, O. Gubareva // Procedia Engineering 134, Transbaltica 2015: proceedings of the 9th International Scientific Conference, Vilnus Gediminas Technical University, Lithuania. – 2016. – Р.139-145.
 10. Сорочук Н.І. Дослідження ефективності очищення поверхневих стоків з автомобільних доріг природними цеолітами / Є.Б. Угненко, Н.І. Сорочук // Перспективи інституціонального розвитку земельних відносин в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 – 16 березня 2018 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2018 – C 130 – 133.
 11. Sorochuk N. Study of Treatment Efficiency of Wastewater Collected from the Surface of Roads by Natural Zeolite / E.B. Ugnenko, V.O. Yurchenko, N.I. Sorochuk, О.G. Melnikovа, Gintas Viselga // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE), 2019
 12. Сорочук Н.І. Застосування програмного комплексу “СREDO” для обробки геодезичних даних і цифрового моделювання місцевості / Є.Б. Угненко, О.М. Тимченко, Н.І. Сорочук // Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (14-15 березня 2019 року) – Київ, НАУ, с. 131-132.
 13. Сорочук Н.І. Значення інформаційних систем і технологій для ведення державного кадастру нерухомості / О.М. Тимченко, Н.І. Сорочук //Перспективи інституціонального розвитку земельних відносин в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 – 22 травня 2019 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2019 – с. 156-158.
 14. Sorochuk N. Research of methods for the purification of surface sewage waters from highways with the use of modern filtering materials / Ye. Ugnenko, N. Sorochuk, O. Tymchenko // науково-техн. збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». – Київ: НТУ, 2019.
 15. Sorochuk N. Innovative Geoinformation Systems for the Design of Communication Paths / Ye. Ugnenko, O. Tymchenko, E. Uzhviieva, N. Sorochuk, Gintas Viselga // 11th International Conference “Environmental Engineering” Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 21 – 22 May 2020.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Проектування залізницьЗалізничні споруди та колійне господарство
2Інженерні вишукуванняПромислове і цивільне будівництво
3Основи геодезіїОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Навчальна геодезична практикаБудівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
5Навчальна геодезична практикаОрганізація перевезень і управління на транспорті