Про кафедру

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

ОстаннПро кафедруі 20 років економіка України знаходиться в стані занепаду, і єдиним шляхом виходу з цього положення є налагодження промислового виробництва та підприємництва, тобто забезпечення ефективного розвитку економіки підприємств всіх напрямків діяльності.

Для досягнення заданих стратегічних цілей, звичайно, необхідні кваліфіковані спеціалісти, які володіють теоретичною та практичною базами з питань створення та організації підприємств малого, середнього та крупного бізнесу, а також їх ефективного подальшого розвитку для забезпечення виробництва конкурентоспроможних товарів та послуг. Обравши саме такий шлях розвитку економічних відносин багатшою стане наша країна та кожен її громадянин.

Кафедра «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» Українського державного університету залізничного транспорту є лідером у підготовці таких висококваліфікованих спеціалістів, яких так потребують наші вітчизняні підприємства.

Наші випускники – бакалаври та магістри за спеціальностями «Економіка» по програмам підготовки «Економіка підприємства», «Економічна безпека підприємства», «Міжнародна економіка» та «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» по програмам підготовки «Підприємництво», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» – мають широку сферу застосування своїх знань, вмінь та навичок:

  • у виробничій діяльності підприємств будь-якої галузі економіки (промисловість, транспорт, сільське господарство, торгівля, сфера послуг та ін.);
  • у підприємництві, великому, середньому та малому бізнесі;
  • у торгівельній та біржовій діяльності;
  • у науковій та проектно-конструкторській діяльності технопарків, дослідних інститутів, конструкторських бюро, та ін.;
  • в управлінській діяльності підприємств та державних органів самоврядування (місцеві органи влади, міські та обласні адміністрації та ін.);
  • в освітянській діяльності (викладачі економічного напряму) та інше.

Під керівництвом В.Л. Диканя на кафедрі «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» Українського державного університету залізничного транспорту сформована та працює наукова школа за напрямами: «Забезпечення конкурентоздатності підприємств в умовах ринкової економіки», «Економічна безпека підприємства», «Стратегічне управління підприємством», «Державне регулювання економікою», «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», «Підприємництво».

Кафедра має власну Вчену раду по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Саме завдяки їй випускники нашої кафедри мають реальну можливість вступу до аспірантури, отримання вченого ступеня кандидата, а в майбутньому й доктора економічних наук, та залишитися на кафедрі для подальшої роботи викладачем.

На кафедрі випускається фаховий збірник науково-практичних статей «Вісник економіки транспорту і промисловості», що входить до науково-метричної бази. Також кафедра є співорганізатором шістнадцяти науково-практичних міжнародних конференцій «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика».

Кафедра володіє високим рівнем наукового потенціалу, який представлений висококваліфікованими спеціалістами в галузі економіки підприємства: 8 докторів та 17 кандидатів економічних наук.

Активно підтримується науково-дослідна робота студентів, яка здійснюється у Студентському науковому центрі у межах наукової школи кафедри.

Викладачами нашої кафедри проводиться широка культмасова робота зі студентами: походи в кіно, театри, на матчі з футболу, організація екскурсій по Харкову та інших містах.