збірник “Вісник економіки транспорту і промисловості”

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

збірник "Вісник економіки транспорту і промисловості"З 2000 року при кафедрі випускається збірник наукових праць «Вісник економіки транспорту і промисловості», що затверджений як фахове видання.

За весь період існування збірника наукових праць було опубліковано 73 випуски.

Головним редактором є д.е.н., професор Дикань В.Л.

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2018: 81.54), має бібліометричні та реферативні бази в розділі наукової періодики на сайті національної бібліотеки України ім.. В.І. ВернадськогоНауковій періодиці України  (УРАН)GoogleScholar  (П’ятирічний індекс Гірша – 23).

Основною тематикою статей Вісника є висвітлення питань щодо державного регулювання економікою країни, економіки підприємства, проблем транспортного комплексу України, соціально-економічних відносин, інвестиційної  та інноваційної діяльності, менеджменту та маркетингу, економічної психології, етики, моралі та культури бізнесу та інших загальноекономічних питань.