Силабуси навчальних дисциплін

завідувач кафедри

Бойнік Анатолій Борисович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 222

Галузь знань 15 – Автоматизація та приладобудування
Спеціальність 151– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Освітня програма «Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів»
Гарант Мороз Володимир Петрович
Наступна акредитація освітньої програми 2026/2027 навчальний рік