Науково-дослідна робота кафедри

Завідувач кафедри

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук, професор, академік ТАУ, АТНУ

корпус 3, поверх 3, кабінет 333

Основні напрями наукової діяльності викладачів кафедри:

 • питання удосконалення організаційної структури і системи управління залізниць в межах ринкових відносин, перехід до сучасних форм та методів у вантажній та комерційній роботі, проблеми взаємодії видів транспорту. Формування транспортного процесу залізниць на базі логістичних принципів (професор, д.т.н. Ломотько Денис Вікторович);
 • теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки економічної ефективності виробництва та інноваційних рішень (доцент, к.е.н. Балака Євген Іванович);
 • транспортні системи та логістика, взаємодія видів транспорту, перевезення небезпечних вантажів (доцент, к.т.н. Лючков Дмитро Степанович);
 • питання удосконалення організації міжнародних вантажних перевезень, формування транспортного процесу залізниць на базі логістичних принципів (доцент, к.т.н. Шульдінер Юлія Володимірівна);
 • логістика пасажирських залізничних перевезень, логістика інтермодальних та мультимодальних пасажирських перевезень (доцент кафедри, к.т.н. Примаченко  Ганна Олександрівна);
 • питання удосконалення організації місцевої роботи в пунктах концентрації вантажної роботи в умовах реформування транспорту; аналіз роботи залізниці з питань діалогу «замовник-залізниця» при перевезенні зернових вантажів (асистент Арсененко Данило Володимирович);
 • питання функціонування логістичних центрів у забезпеченні обслуговування вантажопотоків залізничним транспортом (аспірант Григорова Єлизавета Ігорівна);
 • питання формування сучасної технології перевезень залізничним транспортом, раціоналізація функціонування транспортної системи при  швидкісних міжнародних залізничних та інтермодальних перевезеннях (аспірант Байдіна Катерина Сергіївна).

В 2015 року на кафедрі ТСЛ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Примаченко Ганни Олександрівни (наук. керівник проф. Альошинський Є.С.)

В 2017 було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ковальовой Оксаной Володимірівной (наук. керівник проф. Ломотько Д.В.)

В 2020 р. було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Арсененко Данилом Володимировичем  (наук. керівник проф. Ломотько Д.В.)

Науково-дослідна робота кафедри

Примаченко (Сиваконева) Г.О.

Науково-дослідна робота кафедри

Ковальова О.В.

Науково-дослідна робота кафедри

Арсененко Д.В.

Науково-дослідна діяльність

За останні роки фахівці кафедри брали участь в роботі над наступними держбюджетними та госпдоговірними науковими темами:

 • «Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка – Полтава – Красноград – Харків – Лозова. Станція стикування постійного 3,3кВ та змінного 27,5кВ видів тягового струму по ст. Лозова. Розробка технології обслуговування під’їзних і тракційних колій залізничних та промислових підприємств Лозовського вузла» (ДР 0112U000423);
 • «Дослідження та розробка пропозицій щодо забезпечення якісної технології охорони вантажів проти розкрадень при перевезенні територією Південної залізниці» (РК 0113U002849) РКТ 0614U000039;
 • «Формування та шляхи реалізації організаційно-технологічної моделі використання вантажних вагонів у міжнародних перевезеннях» 4/1-2015Б ДР 0115U000275;
 • «Дослідження та розробка проекту Порядку відкриття та закриття залізничних колій загального користування, залізничних станцій для виконання всіх чи деяких операцій та зупинних пунктів»;
 • Стратегія розвитку регіональної транспортної системи на базі формування транспортно-логістичного кластеру (ТЛК) Харківської області

Основні назви напрямів інноваційної діяльності кафедри ТСЛ, що отримували фінансування: розробка систем нового покоління для швидкісного та високошвидкісного залізничного транспорту, у тому числі за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій; розвиток логістичних технологій у транспортному процесі, у тому числі – за напрямами інноваційної діяльності та трансферу технологій; розвиток сервісу та бізнесу на залізничному транспорті в межах програми підготовки магістрів інфраструктури і експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту 530281-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMP US-JPCR.

Інформаційні матеріали про актуальні розробки кафедри Транспортні системи та логістика

Державні науково-дослідні програми та теми

Співробітники кафедри ТСЛ сумісно з Національним контактним пунктом приймають активну у програмі «HORIZON 2020» за напрямком «Транспорт» в Україні.

Науково-дослідна робота кафедри

Професор Альошинський Є.С. презентуює єврокомісії науковий проект в рамках програми «HORIZON 2020».

Науково-дослідна робота кафедри

Доцент Лючков Д.С. презентує єврокомісії науковий проект в рамках програми «HORIZON 2020».

Фахівці кафедри ТСЛ (проф. Альошинський Є.С.) приймали участь в розробці рамкової стратегії розвитку транспортної галузі України на період до 2020 року.

 

 

 

 

 

 

Співробітники кафедри проф. Ломотько Д.В. та проф. Альошинський Є.С. є провідними експертами технічного комітету Українського логістичного альянсу (УЛА), який входить до Європейського логістичного альянсу.

Науково-дослідна робота кафедри

Сертифікат УЛА

АСОЦІАЦІЯ “УКРАЇНСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ АЛЬЯНС”
ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ 183 – «ЛОГІСТИКА, ЕКСПЕДИРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ»

Проф. Ломотько Д.В. та проф. Альошинський Є.С. в 2017 р. приймали активну участь в імплементації європейської нормативно-правової бази в галузі логістики.

Науково-дослідна робота кафедри

Кафедрою ТСЛ здійснюється співпраця в робочій групі щодо розробки рамкової стратегії розвитку Харківської області на 2015-2020 роки і підготовки проектів розвитку Транспортно-логістичного кластеру Харківського регіону.

Проф. Ломотько Д.В.  є членом спеціалізованої вченої ради з захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів докторів і кандидатів наук.

Науково-дослідна робота кафедри

Склад спец. вч. ради Д64.820.04

 

Міжнародна науково-методична співпраця

Співробітники кафедри ТСЛ активно займаються науково-дослідницькою діяльністю на міжнародному рівні сумісно з колегами іноземних вишів.

Науково-дослідна робота кафедри

За напрямами інноваційної діяльності з розвитку сервісу та бізнесу на залізничному транспорті в межах програми підготовки магістрів інфраструктури і експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту в Росії та Україні TEMPUS проф. Д.В.Ломотько здійснює керівництво загальним модулем «Сервіс та бізнес на транспорті» сумісно із університетом CNAM та дирекцією SNCF (м. Париж, Франція).

В останні роки кафедра ТСЛ активно співпрацює з різноманітними університетами країн Європи. Зокрема:

 • – Національна консерваторія мистецтв і ремесел (Париж, Франція)- питання організації підготовки фахівців з швидкісних перевезень;
 • – Технолого-гуманітарний університет им. К.Пулавського в Радоме (Польща) – питання організації підготовки фахівців з оптимізації логістичної діяльності та систем управління ланцюгом постачання;
 • – Сілезька політехніка (Катовице, Польща) – організація логістики експрес-відправлень; диверсифікація ринку туристичних залізничних перевезень ;
 • – Краковский Политехнический Университет им.Тадеуша Костюшко (Краківська Політехніка, Польща) – інновація практик європейських університетів в області сталої мобільності;
 • – університет Дуйсбург-Ессен (Німеччина) – питання організації підготовки фахівців з кластерізації логістичної діяльності;
 • – Дрезденський технологічний університет (Німеччина) – питання сталої мобільності регіонів;
 • – Європейський інститут підвищення освіти (Словаччина) – інновація практики сталої мобільності працівників освіти тощо.

В 2017 році кафедрою сформовано пропозиції на участь у конкурсі спільних українсько-польських науково-дослідних проектів на 2018-2019 рр.:

 1. Diversification of railway activities in the area of logistic services regarding express delivery of parcel freight (Альошинський Є.С., Примаченко Г.О., Рудакова А.С.);
 2. Diversification of railway activities in the area of tourist services of EU countries (Балака Є.І., Альошинський Є.С., Примаченко Г.О.)

Крім того за останні роки викладачі кафедри мали велику кількість наукових публікацій за кордоном, а також приймали активну участь в науково-технічних та практичних міжнародних конференціях в Німеччині, Угорщині, Польщі, Албанії, Болгарії, Білорусі, Молдові тощо.

Науково-дослідна робота кафедри

Проф. Д.В.Ломотько під час пленарного засідання конференції “Проблемы безопасности на транспорте”, м. Гомель, Белорусь, листопад 2019 р.

Науково-дослідна робота кафедри

Ст. викл. Примаченко Г.О. та професор Альошинський Є.С. на науковому конгресі в Польщі (Варшава, вересень 2017 р.)

Кафедра активно бере участь у наукових конференціях, зокрема Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажівІнтелектуальні транспортні технології, Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика .

 

Галерея

Засідання конференції
І-а міжнародна конференція Інтелектуальні транспортні технології, січень 2020 р.
Конференція
Пленарне засідання конференції Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів, 2019 р.
Громадське обговорення з проблематики побудови та експлуатації сучасного рухомого складу, 2018 р.
ІІІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Єдиний освітній простір: Україна-ЄС» (м. Пула, Республіка Хорватія, на базі Juraj Dobrila University of Pula, вересень 2020р.)