ОНП «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

завідувач кафедри

Бутько Тетяна Василівна

д.т.н., професор

корпус 1, поверх 4, кабінет 401

Рівень вищої освіти:                третій

Ступінь вищої освіти:             доктор філософії

Галузь знань:                             27 Транспорт

Спеціальність:                           275 Транспортні технології (залізничний транспорт)

Освітньо-наукова програма:  Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Фахівець з транспортних технологій – це затребувана професія на ринку праці, оскільки високий рівень конкуренції на ринку транспортних послуг спричиняє необхідність пошуку раціональних шляхів транспортного обслуговування, обґрунтування ефективних транспортно-технологічних схем доставки вантажів, впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих та розробки перспективних транспортних технологій.

Гарант Бутько Тетяна Василівна