06 Жовтень 2023

4-та міжнародна науково-технічна конференція «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Шановний колего!

Український державний університет залізничного транспорту, Міністерство освіти і науки України, Міністерство відновлення розвитку громад, територій та інфраструктури України, АТ «Українська залізниця», Асоціація технологів – машинобудівників України, Conservatoire national des arts et métiers, Poznan University of Technology, Scientific institution Transporta akadēmija (Riga), Kazimierz pulaski university of technology and humanities in Radom,Vilnius gediminas technical university,University of life sciences in Lublin запрошують Вас прийняти участь у роботі четвертої міжнародної науково-технічної конференції

«Інтелектуальні транспортні технології»

яка відбудеться 27-28 листопада 2023 року онлайн.

Конференція націлена на інтелектуалізацію цифрових технологій, системне управління транспортними підрозділами, обмін досвідом, розширення міжнародного співробітництва, упровадження передових методів дослідження.

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

Прийом реєстраційних форм учасників та тез доповідей: до 20 листопада 2023 р.
Пленарне засідання: 27 листопада 2023 р. о 10 год.
Робота по секціях: 27-28 листопада 2023 р.
Форма проведення конференції: дистанційна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

ГоловаПанченко С.В., д.т.н., професор, ректор УкрДУЗТ, м. Харків;
Співголова – Крючков В.О., к.е.н., директор Департаменту технології перевезень АТ «Укрзалізниця», м. Київ;
Співголова – Клименко С.А., д.т.н., професор, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ;
Співголова – Mareks Mezitis, Dr.sc.ing., Head of Scientific Institution Transporta Akadēmija, Rīga, Latvija;
Співголова – Franciszek Tomaszewski, Prof., Dr. hab. inz,  Poznan University of Technology, Poland;
Співголова – Thierry Horsin, Professor (Professor in Mathematics / Director of the Mathematics and Statistics Department), Сonservatoire national des arts et métiers, France;
Заступник головиКаграманян А.О., к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи УкрДУЗТ, м. Харків;
Заступник головиБутько Т.В., д.т.н., професор, завідувач кафедри «Управління експлуатаційною роботою», УкрДУЗТ, м. Харків.

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Секція «Розвиток інтелектуальних технологій при управлінні транспортними системами»
Прохорченко А.В. – д.т.н., професор, УкрДУЗТ, м. Харків;
Markus Lagler – Univ.Ass. Dipl.-Ing. BA BSc Technische Universität Wien: Vienna, Austria;
Keshav Dahal – Prof., School of Computing, Engineering and Physical Sciences, UWS, Glasgow, Scotland, UK;
Самсонкін В.М. – д.т.н., професор, ДУІТ, м. Київ;
Коскіна Ю.О. – д.т.н., професор, ОНМУ, м. Одеса;
Нагорний Є.В. – д.т.н., професор, ХНАДУ, м. Харків;
Мацюк В.І. – д.т.н., професор, НУБІП, м. Київ;
Кузьменко А.І. – к.т.н., доцент, УМСФ, м. Дніпро;

Секція «Транспортні системи та логістика»
Ломотько Д.В. – д.т.н., професор, УкрДУЗТ, м. Харків;
Perzyński Т. – Dr hab. inż., Prof. UTH Rad (PhD. Eng., Associate Professor), Dean the Faculty of Transport, Electrical Engineering and Computer Science, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland;
Wojciechowski J.Dr hab. inż., Prof. UTH Rad (PhD. Eng., Associate Professor), Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland;
Горбачов П.Ф. – д.т.н., професор, ХНАДУ, м. Харків;
Козаченко Д.М. – д.т.н., професор, УДУНТ, м. Дніпро;
Лаврухін О.В. – д.т.н., професор, УкрДУЗТ, м. Харків;
Ковальов А.О. – к.т.н., доцент, УкрДУЗТ, м. Харків

Секція «Інтелектуальне проектування та сервіс на транспорті»
Огар О.М. – д.т.н., професор, УкрДУЗТ, м. Харків;
Бабаєв М.М. – д.т.н., професор, УкрДУЗТ, м. Харків;
Мороз М.М. – д.т.н., професор, КНУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук;
Устенко О.В. – д.т.н., професор, УкрДУЗТ, м. Харків;
Пузир В.Г. – д.т.н., професор, УкрДУЗТ, м. Харків;
Сапронова С.Ю. – д.т.н., професор, ДУІТ, м. Київ;
Bureika G.Dr., Professor of Department of Mobile Machinery and Railway Transport, Vilnius Gediminas Technical University (VILNIUS TECH), Lithuania;
Tomaszewski F.
Prof., Dr. hab. inz, Poznan University of Technology, Poland;
Куценко М.Ю.
к.т.н., доцент, УкрДУЗТ, м. Харків;
Мироненко В.К.
д.т.н., професор, ДУІТ, м. Київ;
Дацун Ю.М.
д.т.н., професор, УкрДУЗТ, м. Харків

Секція « Функціональні матеріали та технології при виготовленні та відновленні деталей транспортного призначення»
Тимофеєва Л.А. – д.т.н., професор, УкрДУЗТ, м. Харків;
Zbigniew Krzysiak – Dr. hab. inż., prof. uczelni, University of Life Sciences in Lublin, Poland;
Rucki М. – Prof. (PhD), Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland;
Роїк Т.А. – д.т.н., професор, НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ;
Глушкова Д.Б. – д.т.н., професор, ХНАДУ, м. Харків;
Власовець В.М. – д.т.н., професор, ДБТУ, м. Харків;
Дмитрик В.В. – д.т.н., професор, НТУ «Харківський політехнічний інститут», м. Харків;
Копейкіна М.Ю. – к.т.н., провідний науковий співробітник, Інститут надтвердих матеріалів НАН України, м. Київ;
Геворкян Е.С. – д.т.н., професор, УкрДУЗТ, м. Харків.

Секретаріат конференції

Константінов Д.В. – к.т.н., доцент, УкрДУЗТ, м. Харків;
Пархоменко Л.О. – к.т.н., доцент, УкрДУЗТ, м. Харків;
Головко Т.В. – к.т.н., доцент, УкрДУЗТ, м. Харків;
Прохоров В.М. – к.т.н., доцент, УкрДУЗТ, м. Харків

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Прийняті матеріали будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції, який буде розміщено на сайті конференції.
При бажанні учасники конференції можуть подати статтю мовою оригіналу для публікації у збірнику наукових праць УкрДУЗТ та Журналі «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» (включені до переліку фахових видань МОН України та наукометричних баз даних Index Copernicus, Google Scholar та інші). Правила оформлення статей наведено на сайтах https://kart.edu.ua/unit/zbirnik-ukrsurt та https://kart.edu.ua/unit/zhurnal-ikszht

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Для вчасного видання матеріалів конференції учасникам необхідно до 20 листопада 2023 р. надіслати до секретаріату конференції тези доповіді обсягом до 2 сторінок у форматі Прізвище.doc та Прізвище.pdf однією з мов конференції (українською, англійською).
Текстові матеріали готуються та друкуються з використанням текстових редакторів MS Word for Windows, шрифт тексту має бути 14 пт, гарнітура – Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 7 мм, для набору формул використовують вбудований редактор формул. Поля по 20 мм з усіх боків.

Автори несуть відповідальність за зміст тез доповідей.

Структура тез:

  1. УДК друкується великими літерами, напівжирним шрифтом.
  2. Назва тез друкується великими літерами, напівжирним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).
  3. Автори (науковий ступінь, ініціали, прізвище), напівжирним, курсивним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).
  4. Назва організації, де працює автор (місто), курсивним шрифтом (мовою оригіналу та англійською).
  5. Текст доповіді чи тези.
  6. Перелік посилань, шрифт тексту 10 пт, гарнітура – Times New Roman, без відступу.

 З метою реєстрації на 4-у міжнародну науково-технічну конференцію «Інтелектуальні транспортні технології» Вам необхідно до 20.11.2023 заповнити реєстраційну форму, та надіслати її на адресу оргкомітету itt@kart.edu.ua для реєстрації на участь у конференції. Тези доповіді надсилайте також на електронну пошту оргкомітету конференції itt@kart.edu.ua.

Фінансові умови

Участь у конференції ІТТ 2023 є безкоштовною і включає публікацію тез доповідей у збірнику матеріалів конференції та електронний сертифікат учасника (30 годин / 1,0 кредитів ECTS).

КОНТАКТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Адреса: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7
Телефон: +38 (057) 730-10-89, +38 (093) 062-02-36
Е-mail: itt@kart.edu.ua

Сертифікати за посиланням

4-та міжнародна науково-технічна конференція «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»