Яцько Сергій Іванович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1954

Освіта:

У 1976 році закінчив Одеський політехнічний інститут зі спеціальністю «Електричний привод і автоматизація промислових установок».

Напрямок наукової діяльності:

підвищення ефективності систем електричної тяги.

Підготував 2 кандидатів наук.

Науковий керівник галузевої науково – дослідної лабораторії електричного моторвагонного рухомого складу.

Автор:

Автор понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Наукові роботи:

 1. Басов Г.Г., Яцько С.І. Розвиток електричного моторвагонного рухомого складу.Ч.2 [Текст]. – Харків: «Апекс+», 2005. – 248с.
 2. Яцько, С.І. Методологія вибору раціональної стратегії визначення характеристик перспективного моторвагонного рухомого складу [Текст]/ С.І. Яцько// Зб. наук. пр. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012.-Вип. 29.-С. 182-195.
 3. Ващенко Я. В.Система моніторингу стану асинхронного тягового електроприводу рухомого складу / С.І. Яцько, Я.В. Ващенко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 153. – С. 79-84.
 4. Ващенко Я. В. Дослідження електромагнітних процесів при аварійних режимах у тяговому асинхронному електроприводі рухомого складу / С.І. Яцько, Б.В. Паршин, Я.В. Ващенко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків:УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 158, т.2. – С. 140-148.
 5. Яцько, С. І. Розвиток обладнання розподільних пристроїв тягового електропостачання. Частина І [Текст] / С. І. Яцько, Н. П. Карпенко, Я. В. Ващенко, В. В. Панченко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – 2017. – Вип. 172. – С. 37 – 48.
 6. Shkurpela A.A.Traction induction motor drive rolling stock wheel pair excessive slide security system/S. I. Yatsko,A.A. Shkurpela // International Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS Kremenchuk, 2017 – C. 96–99. (Scopus)
 7. Yatsko,S., Sytnik, B., Vashchenko, Y., Sidorenko, A., Liubarskyi, B., Veretennikov, I., Glebova, M. (2019). Comprehensive approach to modeling dynamic processes in the system of underground rail electric traction. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (9 (97)), 48–57. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.154520(Scopus)
 8. Sytnik, B., Bryksin, V., Yatsko,S., Vashchenko, Y. (2019). Construction of analytical method limiting the complexity of neural – fuzzy models with guaranteed accuracy. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (4 (98)), 6–13. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.160719 (Scopus)
 9. S. Yatsko, A. Sidorenko , Ya. Vashchenko, B. Lyubarskyi, B. Yeritsyan. Method to Improve the Efficiency of the Traction Rolling Stock with Onboard Energy Storage. INTERNATIONAL JOURNAL of  RENEWABLE  ENERGY  RESEARCH,  Vol.9, No.2, June, 2019  (Scopus)
 10. B. Liubarskyi, N. Lukashova, O. Petrenko, T. Pavlenko, D. Iakunin, S. Yatsko, Y. Vashchenko. Devising a procedure to choose optimal parameters for the electromechanical shock absorber for a subway car. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4/5 ( 100 ) 2019,16-25. ISSN 1729-3774 (Scopus)

 

Навчально-методичні розробки:

 1. Яцько С.І. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання»/ С. І. Яцько. – Харків : УкрДАЗТ, 2011. -42с.
 2. Яцько С.І. Система електропостачання електричного транспорту з накопичувачами енергії. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизація систем електропостачання» / С. І. Яцько – Харків : УкрДАЗТ, 2013. – 40с.
 3. Системи електропостачання рухомого складу залізниць і метрополітенів [Текст]: підручник /С.В. Панченко, В.С. Блиндюк, М.М. Бабаєв, С.І. Яцько, Я.В. Ващенко – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 308 с., рис. 254, табл..4. ISBN 978-617-654-093-9

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Електричні схеми та системи керування електровозів і електропоїздівЕлектровози та електропоїзди
2Автоматичні системи керування ЕРСЕлектровози та електропоїзди
3Енерго- та ресурсозберігаючі технології керування ЕРСЕлектровози та електропоїзди
4Енергоменджмент і енергоаудитЕнергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці
5Інтелектуальні системи керування електротранспортомЕлектровози та електропоїзди
6Засоби підвищення завадостійкості систем електричної тягиЕлектровози та електропоїзди
7Перспективні системи автоматизованого тягового електроприводуЕлектровози та електропоїзди
8Системний аналіз та обгрунтування прийняття технічних рішеньЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
9Техніко-економічне обгрунтування проектівЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
10Ресурсо- та енергоощадні технології на ЕРСЕлектровози та електропоїзди