Сухорукова Тетяна Геннадіївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1967

Освіта:

У 1989 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

Кандидат економічних наук з 2000 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності. Тема дисертації:  «Економічна стійкість промислових ланок в умовах трансформаційної економіки» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

Напрямок наукової діяльності:

аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечення економічної стійкості підприємства, сучасні технології менеджменту персоналу, соціально-психологічні аспекти управління персоналом, вдосконалення нормування праці на підприємстві.

Автор:

понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Панченко С.В., Дикань В.Л., Каграманян А.А.,  Сухорукова Т.Г. Социально-экономические аспекты высокоскоростного железнодорожного транспорта.   Харьков: «Диса плюс», 2016. 232 с.
  2. Сухорукова Т.Г. Побудова системи екологічної безпеки підприємства та оцінка її функціонування в системі загальної економічної безпеки. Тренди та інновації в сучасній економіці: колективна монографія  [За заг. Ред.. д.е.н., проф. О.С. Іванілова].  Харків: ХНУБА, 2015  328 с. (165-176)
  3. Сухорукова Т.Г. Вдосконалення роботи Харківської державної адміністрації за рахунок розширення функцій її підрозділів.  Ефективна економіка.  2017.  №7.  URL: http://www/economy.nayka.com.ua.
  4. Сухорукова Т.Г., Шпак С.І.  Управління розвитком персоналу підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості.  2017.  № 59. С. 256 – 264.
  5. Сухорукова Т.Г. Проблеми охорони праці на залізничному транспорті.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2017. №60. С. 107- 114.
  6. Дикань В.Л.,  Каграманян А.О., Сухорукова Т.Г., Каличева Н.Є.,  Маковоз О.В. Товарознавство та комерційна діяльність: підручник. Харків: УкрДУЗТ, 2018. 369 с.
  7. Avanesova  N.,  Volovelska I., Maslova V., Sukhorukova T., Utkina Y. Improvement of a Mechanism of Providing Economic Security Of Enterprises in the System of Global Competitiveness. International Journal Of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7 No 4.3 (2018): Special Issue 3. – р. 393-397. Pages – 5  // website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET/
  8. Сухорукова Т.Г.,  Александрова О.Ю. Массовая культура: экономические возможности и риски.  Вісник економіки і промисловості. 2019. № 65. С. 212 – 219.
  9. Сухорукова Т.Г. Розвиток національної торгівлі в умовах глобалізації економічних процесів.   Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія / За заг. ред. Д-ра економ. наук, проф. Л.Л. Калініченко. Х. ФОП Панов А.М., 2019. С.586 – 595.
  10. Mandych O.,  Suhorukova T., Butenko O., Solomnikov I.  and Ostroverkh H.  The organizational and economic policy of the state administration of development of railway transport of Ukraine. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 67 (2019) – DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196702007

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Економіка праці та соціально-трудові відносиниЕкономіка підприємства
2Економіка праці та соціально-трудові відносиниУправління фінансами, банківська справа та страхування
3Менеджмент персоналуУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
4Економіка та організація невиробничої сфериПідприємництво