Формування автоматизованої технології управління інтермодальними перевезеннями