Співробітники кафедри Вагони

Мартинов Ігор Ернстович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

Мартинов Ігор Ернстович

Доктор технічних наук з 2009 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Розвиток методів розрахунку та випробувань буксових підшипникових вузлів вантажних вагонів з урахуванням особливостей їх експлуатації”.

Напрямок наукової діяльності: підвищення надійності та працездатності буксових вузлів рухомого складу.

Автор понад 150 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано понад 130 наукових статей, 5 авторських свідоцтв та патентів на винаходи та 2 патенти на винаходи України. В рамках навчально-методичної роботи професором Мартиновим І. Е. видано 8 навчальних посібників (в т.ч. 6 з грифом Міносвіти), монографія, підручник та понад 20 методичних розробок для вивчення дисциплін, що викладає кафедра.

Член редакційної колегії збірника наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту;
Член спеціалізованих вчених рад: Д64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів;  Д64.820.02 за спеціальністю 05.22.06 – залізнична колія;
Член науково-технічної ради ДП “Український науково – дослідний інститут вагонобудування”.

Петухов Вадим Михайлович

Заступник завідувача кафедри, к.т.н., доцент

Петухов Вадим Михайлович

Кандидат технічних наук з 2014 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: ”Удосконалення методів та засобів оцінки і прогнозування ресурсу буксових вузлів вантажних вагонів нового покоління”. Науковий керівник – д.т.н., проф. І.Е. Мартинов.

Напрямок наукової діяльності: діагностування та прогнозування технічного стану рухомого складу в експлуатації.

Автор понад 23 наукових праць, з них 15 наукових, 1 патент (авторське свідоцтво) та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 з грифом МОН України.

Труфанова Альона Володимирівна

к.т.н., доцент

Труфанова Альона Володимирівна

Кандидат технічних наук з 2012 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Удосконалення методів оцінки працездатності буксових вузлів вантажних вагонів”. Науковий керівник – д.т.н., проф. І.Е. Мартинов.

Напрямок наукової діяльності: підвищення надійності буксових вузлів рухомого складу, підвищення міцності і експлуатаційної надійності вагонного парку.

Автор понад 50 публікацій. В рамках навчально-методичної роботи підготовлено та видано понад 6 робіт навчально-методичного характеру, 1 патент, 2 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Бондаренко В’ячеслав Володимирович

к.т.н., доцент

Бондаренко В’ячеслав Володимирович

Кандидат технічних наук з 2003 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Удосконалення технології технічного обслуговування та діагностування електрообладнання пасажирських вагонів”. Науковий керівник – д.т.н., проф. В.Ф. Головко.

Напрямок наукової діяльності: Автоматизація виробництва та мікропроцесорні системи керування.

Автор понад 50 наукових праць. 32 статті, 7 тез доповідей наукових конференцій та 13 патентів. Також має 6 методичних розробок та 3 навчальних посібника, один з яких з грифом МОН України.
Підготував 1 кандидата технічних наук у 2014 р.

Візняк Руслан Іванович

к.т.н., доцент

Візняк Руслан Іванович

Кандидат технічних наук з 2003 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Визначення характеристик міцності кузова піввагона при вивантаженні сипучих вантажів”. Науковий керівник – д.т.н., проф. В.Ф. Головко.

Напрямок наукової діяльності: динаміка та міцність вагонів, збереження вагонів у експлуатації.

Автор більше 100 наукових статей, тез доповідей та матеріалів науково-технічних конференцій, 16 навчально-методичних розробок, 17 патентів України на винаходи та корисні моделі, 6 науково-дослідних та конкурсних робіт. За особисті досягнення в галузі науки, у 2006 р. та 2008 р. отримав Грант Президента України для наукових досліджень.

Волошин Дмитро Ігорович

к.т.н., доцент

Волошин Дмитро Ігорович

Кандидат технічних наук з 2006 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Удосконалення системи технічного обслуговування та ремонту буксових вузлів вантажних вагонів”. Науковий керівник – д.т.н., проф. В.Ф. Головко.

Напрямок наукової діяльності: надійність вагонів, організація та планування вагоноремонтного виробництва, виробнича логістика при ремонті вагонів.

Автор понад 30 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Волошиним Д.І. видано та підготовлено до друку 9 навчально-методичних розробок.

 

Ловська Альона Олександрівна

к.т.н., доцент

Ловська Альона Олександрівна

Кандидат технічних наук з 2013 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.885.01 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Удосконалення несучих конструкцій кузовів напіввагонів для забезпечення надійності їх закріплення на залізничних поромах”. Науковий керівник – к.т.н., доц. Р.І. Візняк.

Напрямок наукової діяльності: дослідження динаміки та міцності несучих конструкцій кузовів вантажних вагонів при комбінованих перевезеннях.

Автор понад 100 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Ловською А. О. видано та підготовлено до друку 5 навчально-методичних розробок.

Равлюк Василь Григорович

к.т.н., доцент

Равлюк Василь Григорович

Кандидат технічних наук з 2014 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Удосконалення технології вібродіагностування буксових підшипників вантажних вагонів на проміжних ревізіях”. Науковий керівник – д.т.н., проф. І.Е. Мартинов.

Напрямок наукової діяльності: технічна експлуатація та ремонт вагонів, гальмівні системи рухомого складу.

Автор понад 180 наукових праць. У рамках навчально-методичної роботи доцентом Равлюком В. Г. видано й підготовлено до друку 180 науково-методичних і навчально-методичних розробок, з них 64 наукові статі, у тому числі 55 які входять у видання, що індексуються у наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Directory of Open Access Journals (DOAJ), WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE) і 9 які входять у видання, що індексуються у наукометричних базах Scopus, 56 тез доповідей на міжнародних практичних і технічних конференціях, 5 патентів України на винахід, 55 навчально-методичних розробок, у тому числі 2 навчальних посібники з грифом МОН України, 15 конспектів лекцій та 38 методичних вказівок (рекомендацій).

Скуріхін Дмитро Ігорович

к.т.н., доцент

Скуріхін Дмитро Ігорович

Кандидат технічних наук з 2014 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К26.885.01 за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертації: “Удосконалення технології технічного обслуговування та діагностики колісних пар пасажирських вагонів на основі методу акустичного контролю”. Науковий керівник – к.т.н., доц. В.В. Бондаренко.

Напрямок наукової діяльності: надійність, діагностика та неруйнівний контроль рухомого складу та його частин.

Автор понад 10 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 16 наукових статей, 14 тез доповідей, 6 навчально-методичних розробок, 3 патенти на корисні моделі та 2 патенти на винаходи України.

Рибін Андрій Вікторович

старший викладач

Рибін Андрій Вікторович

Закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Рухомий склад залізниць та спеціальна техніка залізничного транспорту (Вагони),  (2004 р.).

Напрямок наукової діяльності:  підвищення міцності та надійності вантажних вагонів. Удосконалення системи їх технічного обслуговування.

Автор понад 20 наукових праць.  В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 6 статей, 19 тез доповідей наукових конференцій, 4 навчально-методичних розробки.