Кульова Дар’я Олександрівна

Посада: аспірант

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1990

Освіта:

У 2012 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)» та здобула кваліфікацію науковий співробітник (в транспортній галузі).

Напрямок наукової діяльності:

Організація перевезення небезпечних вантажів.

Автор:

понад 10 наукових праць.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Лаврухін О.В., Мкртичьян Д.І., Кульова Д.О. Аналітичні передумови формування автоматизованої інтелектуальної технології активного супроводження перевезення небезпечних вантажів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2016. Вип. 165. С. 159-166.
  2. Лаврухін О.В., Шапатіна О.О., Газаєв С.В., Аржановська Я.С., Кульова Д.О. Аналіз перспектив впровадження високошвидкісного руху в Україні. Збірник наукових праць УкрДУЗТ. 2016. Вип. 163. С. 4-10.
  3. Lavrukhin O., Kovalov A., Kulova D., Panchenko A. Formation of a model for the rational placement of cars with dangerous goods in a freight train. Procedia Computer Science. 2019. Vol. 149. P. 28–35
  4. Lavrukhin O., Kovalov A., Schevcenko V., Kyman A., Kulova D. Construction of an integrated criterion for estimating the consequences of emergencies involving dangerous good. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2, Issue 3 (98). P. 25-31.