Волошина Людмила Володимирівна

Посада: асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1977

Освіта:

У 1999 р. закінчила з відзнакою денне відділення Харківського державного технічного університету сільського господарства за спеціальністю „Експлуатація та ремонт сільсько-господарської техніки”.

Напрямок наукової діяльності:

Розробка технологій підвищення зносостійкості деталей транспортного призначення, ресурсозбереження, забезпечення якості технологій нанесення покриттів на деталі транспортного призначення.

Автор:

Має 39 публікацій: 23 наукових з них 1 патент на винахід та 15 навчально-методичного характеру.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Тимофеева Л.А., Проскурина Л.В., Остапчук В.Н., Тимофеев С.С. Управление условиями антифрикционности узлов трения/ Л.А.Тимофеева, Л.В. Проскурина, В.Н. Остапчук, С.С. Тимофеев //Журнал: Тяжелое машиностроение, – 2002. – №3. – С.27-28. (Индексируется в SCOPUS)
  2. Тимофеєва Л.А., Волошина Л.В. Підвищення зносостійкості пар тертя нанесенням покриттів із водних розчинів солей / Л.А. Тимофеєва, Л.В. Волошина //Збірник наукових праць УкрДАЗТ, –Харків: УкрДАЗТ. – 2011. -Випуск 127. – с.131-136.
  3. Тимофеєва Л.А., Волошина Л.В.  Визначення технологічних параметрів процесу обробки в залежності від експлуатаційних властивостей покриття /Л.А. Тимофеєва, Л.В. Волошина. //Вісник НТУ «ХПІ». Серія нові рішення в сучасних технологіях. –Харків: НТУ «ХПІ». -2012. – №66.–С. 20–23.
  4.  Волошина Л.В. Визначення та оптимізація параметрів нової технології залежно від заданих властивостей покриття / Л.В. Волошина // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, – Харків: УкрДАЗТ. – 2012. – Випуск 134. – с.224-229.
  5. Тимофеєва Л.А., Волошина Л.В. Підвищення якості пар тертя нанесенням зносостійких покриттів/ Л.А. Тимофеєва, Л.В. Волошина // Качество, стандартизация, контроль: теория и практика. Материалы 11-й Международной научно-практической конференции. Киев. – 2011. – с.151 – 153.
  6. Волошина Л. В. Результати металографічного дослідження покриття із водного розчину алюмохромфосфатної солі: Тези доп. 79-та міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». Харків, 25-27 квіт. 2017р./ Л. В. Волошина //Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2017, – Вип. 169 (додаток), –С. 138 – 140.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Матеріалознавство та технологія матеріалівВагони та вагонне господарство
2Основи технічної творчостіМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
3Основи екологіїМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
4Практикум по управлінню якості продукціїЯкість, стандартизація та сертифікація
5Навчально-виробничі майстерні Ливарне виробництво, Зварювальне виробництвоЛокомотиви та локомотивне господарство