Про кафедру

В Україні досить швидкими темпами відбуваются зміни в суспільстві і в економіці. Попит на кваліфікованих фахівців з маркетингу постійно зростає. В цих економічних умовах підготовка кадрового складу вітчизнаних фахівців-маркетологів з високим рівнем професійних знань передбачає вивичення ними основних теоретичних і прикладних положень з маркетингу, а також практичних навичок реалізації маркетингових рішень.

Про кафедруНа рубежі XIX і XX століть маркетинг з’явився в економічній літературі, насамперед, в США, що було продиктовано необхідністю вдосконалення сформованої системи управління ринковою діяльністю. Саме на маркетинг як філософію бізнесу покладалося завдання забезпечити більш високий рівень управління збутовою діяльністю окремих підприємницьких структур.

Становлення маркетингу як науки пов’язане з виділенням її в самостійні курси на початку XX століття у провідних університетах США: Гарвардському, Іллінойському, Мічиганському. Спочатку, основна увага приділялася питанням організації збуту, торгівлі та реклами. Обмеженість такого трактування стала очевидною після кризи 1929-33 р.р. Успішному впровадженню ідей маркетингу в підприємницьку діяльність сприяло створення в 1926 р Національної асоціації маркетингу і реклами США, в 1973 р перейменованої в Американську асоціацію маркетингу. До середини 20 сторіччя аналогічні організації були створені в країнах Західної Європи та в Японії, виникли і міжнародні організації: Європейське товариство з вивчення громадської думки та маркетингових досліджень, Європейська академія маркетингу, Європейська асоціація промислового маркетингу, Всесвітня асоціація маркетингу та інші.

20 лютого 1997 р. засновано Українську асоціацію маркетингу. Основними завданнями організації було визначено: створення професійного об’єднання маркетологів; розробка стандартів роботи маркетологів; формування інформаційної платформи для професіоналів у сфері маркетингу; пропаганда і просування маркетингу як науки.

Кафедра маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії сьогодні націлена на підготовку висококваліфікованих фахівців з маркетингу за освітньо – кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр. Колектив кафедри постійно працює над підвищенням власного кваліфікаційного рівня, відвідуючи тренінги та семінари з маркетингу, реклами, PR, персональним продажам тощо. До участі в різноманітних маркетингових конференціях залучаються студенти, що дає можливість напрацьовувати тісні зв’язки з українськими і не тільки ВНЗ.

Склад кафедри постійно розширюється, а його якісна структура постійно змінюється за рахунок підготовки на власній науковій базі аспірантів та докторантів.

Сьогодні спеціальність «Маркетинг» входить до топ-5 найбільш затребуваних професійних галузей на сайті HeadHunter.ua.

Місія кафедри «Маркетинг, комерційна діяльність та економічна теорія» – підготовка фахівців високої кваліфікації, орієнтованих на ефективну реалізацію професійних компетенцій в галузі маркетингу, комерції, реклами, зв’язків з громадськістю та транспортного маркетингу.

Кафедра є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою (перший освітній рівень):

Маркетинг;

            – Соціальні мережі та медіакомунікації.

Про кафедруТа готує фахівців за другим освітнім рівнем (магістратура) за освітньою програмою:

Маркетинг.

Обравши професію маркетолога, Ви отримаєте універсальні знання: з сучасної техніки ведення бізнесу в будь-якій сфері; складання реклами; формування суспільної думки; ціноутворення; управління збутовою мережею; стимулювання збуту і продажів. Завдяки універсальності і широті погляду у маркетолога є всі шанси стати керівником компанії або відкрити власну справу.

Сучасний маркетолог вміє:   

– генерувати креативні ідеї і створювати геніальні бізнес-плани;
– створювати хіти продажів;
– залучати та утримувати клієнтів;
– розробляти рекламні проєкти та масштабні PR-акції;
– створювати унікальні торгові пропозиції, від яких неможливо відмовитися.

Володіє навичками:

– організації бізнес презентацій та ведення переговорів;
– управління поведінкою споживачів;
– створення маркетингової стратегії компанії;
– ведення рекламної та PR-діяльності.

Випускники кафедри популярні у всіх сферах – від комерційних структур до політичних організацій. Зараз особливо гостро відчувається нестача професіоналів, здатних проводити грамотну політику щодо застосування інструментів маркетингу при управлінні економічними та соціальними процесами. Саме тому наші студенти набувають знання, що є надзвичайно важливими для успішної кар’єри в будь-якій сфері й компетенції: маркетинг і соціальні комунікації, управління командною роботою, проведення презентації та інших креативних та інноваційних технологій.

Про кафедруБільш того, в рамках цих напрямів підготовки велика увага приділяється розвитку творчого потенціалу студентів, які побажали зв’язати своє професійне майбутнє зі світом реклами, маркетингових комунікацій та зв’язків з громадськістю. У зв’язку з чим кафедрою маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії щорічно проводиться Харківський Студентський Фестиваль Реклами, до якого учні шкіл та студенти українських освітніх закладів надсилають свої творчі роботи у номінаціях відеореклама, зовнішня та друкована реклама, презентація рекламного проєкту. Партнерами ХСФР щороку стають різні виробничі та комерційні підприємства.

На сьогодні освітні програми підготовки маркетологів є дуже актуальними на ринку праці України.

Про кафедру

Про кафедруПро кафедру