Організаційно-економічне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємств залізничного транспорту

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат економічних наук

Автор: Гараєв Мікаіл Вагіф огли

Науковий керівник / консультанти: д.е.н., доц. Дикань Олена Володимирівна

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Захист: 06.12.2019

Статус: Захищена