Маркетингова концепція управління діяльністю підприємств-автодилерів: поведінковий підхід

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат економічних наук

Автор: Даниленко Євген Сергійович

Науковий керівник / консультанти: к.е.н., доц. Шевченко Інна Юріївна

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Захист: 07.03.2019

Статус: Захищена