Теоретико-методологічні засади управління життєздатністю підприємств автомобільного транспорту

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Автор: Федотова Ірина Володимирівна

Науковий керівник / консультанти: д.е.н., проф. Шинкаренко Володимир Григорович

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Захист: 17.12.2020

Статус: Подана