Ефективність бізнес-процесів підпрємств інфраструктури АТ «Укрзалізниця»

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат економічних наук

Автор: Зіць Олексій Євгенович

Науковий керівник / консультанти: д.е.н., проф. Ейтутіс Георгій Дмитрович

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Захист: 29.11.2019

Статус: Захищена