Управління економічною безпекою підприємств залізничного транспорту в умовах лібералізації ринку залізничних перевезень

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат економічних наук

Автор: Остапюк Борис Борисович

Науковий керівник / консультанти: д.е.н., проф. Дикань Володимир Леонідович

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Захист: 06.12.2019

Статус: Захищена