Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Автор: Чобіток Вікторія Іванівна

Науковий керівник / консультанти: д.е.н., проф. Прохорова Вікторія Володимирівна

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Захист: 03.12.2020

Статус: Подана