Теоретико-методологічні основи забезпечення інвайронментальної безпеки промислових підприємств залізничного транспорт

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Автор: Мащенко Марина Анатоліївна

Науковий керівник / консультанти: д.е.н., доц. Дикань Олена Володимирівна

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Захист: 28.11.2019

Статус: Захищена