Інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації

Дисертація на здобуття наукового ступеня: доктор економічних наук

Автор: Проценко Валентина Миколаївна

Науковий керівник / консультанти: д.е.н., проф. Прохорова Вікторія Володимирівна

Спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

Захист: 12.02.2021

Статус: Подана