Короткочасна міцність та напружено-деформований стан клейових сталебетонних з’єднань на акрилових модифікованих клеях

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Фірсов Павло Михайлович

Науковий керівник / консультанти: к.т.н., доц. Золотов Сергій Михайлович

Спеціальність: 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Захист: 20.12.2018

Статус: Захищена