Аналіз можливості виникнення прогресуючого обвалення металевих оболонок спеціального виду

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Коренєв Роман Валерійович

Науковий керівник / консультанти: к.т.н., доц. Резнік Петро Аркадійович

Спеціальність: 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Захист: 12.11.2020

Статус: Захищена