Раціоналізація параметрів залізобетонних анізотропних оболонок

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Гребенчук Сергій Сергійович

Науковий керівник / консультанти: к.т.н., доц. Гапонова Людмила Вікторівна

Спеціальність: 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Захист: 05.04.2018

Статус: Захищена