Напружено-деформований стан плит перекриттів полегшеного типу з урахуванням початкових недоліків

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Нікулін Валерій Борисович

Науковий керівник / консультанти: к.т.н., доц. Петрова Олена Олександрівна

Спеціальність: 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Захист: 12.11.2020

Статус: Захищена