Міцність залізобетонних колон при силових і високотемпературних впливах

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Ткачук Ігор Анатолійович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Голоднов Олександр Іванович

Спеціальність: 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Захист: 13.05.2021

Статус: Захищена