Багатокритеріальна раціоналізація конструктивних параметрів сталезалізобетонних прольотних будов мостів при реконструкції

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Каплін Роман Борисович

Науковий керівник / консультанти: к.т.н., ст. викладач Круль Юрій Миколайович

Спеціальність: 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Захист: 12.05.2021

Статус: Подана